VN willen zich blijven inzetten voor evacuatie uit Srebrenica

BELGRADO, 7 APRIL. De VN-hulporganisatie UNHCR legt zich niet neer bij de weigering van de moslim-autoriteiten in Srebrenica om inwoners van deze door de Serviërs belegerde enclave naar het veiliger Tuzla te laten evacueren. Gisteren mislukte voor de tweede keer in drie dagen een poging, mensen uit Srebrenica over te brengen; morgen probeert de UNHCR het opnieuw.

Zondag hadden de moslim-commandanten van Srebrenica geweigerd mensen met VN-vrachtwagens te laten vertrekken met het argument dat dit zou neerkomen op medewerking aan het beleid van "etnische zuivering' door de Serviërs. Gisteren, kort nadat een VN-hulpkonvooi van negen vrachtwagens met voedsel en medicamenten Srebrenica had bereikt, verboden de moslim-commandanten opnieuw dat de vrachtwagens bij hun vertrek uit de stad vluchtelingen meenamen. Ditmaal wierpen ze twee voorwaarden op: er moet eerst een bufferzone tussen Srebrenica en de Servische belegeraars worden gevormd waar Canadese VN-troepen gaan patrouilleren; verder moeten gewonde moslim-militairen per helikopter in veiligheid worden gebracht. Voor de evacuatie van gewonde soldaten is instemming van de Serviërs nodig - een instemming die de VN tot nu toe niet hebben gekregen.

In Sarajevo moesten de VN gisteren nog een tegenslag incasseren: de moslims weigerden deel te nemen aan besprekingen over het staakt-het-vuren. De Bosnische Serviërs en de Bosnische Kroaten hadden hoge militairen naar de door VN-opperbevelhebber Wahlgren georganiseerde besprekingen gestuurd; de moslims stuurden een kolonel, die een korte verklaring voorlas en vervolgens opstapte. In de verklaring werd meegedeeld dat de moslims geen heil zagen in overleg terwijl “de agressie” van de Serviërs in Bosnië, en vooral bij Srebrenica, voortduurt. VN-waarnemers in Srebrenica maakten gisteren overigens melding van beschietingen door beide partijen, de Serviërs en de moslims.

In Genève bereikten gisteren vertegenwoordigers van de Kroaten en de Kroatische Serviërs een akkoord over een staakt-het-vuren in de Kroatische Krajina, waar de gevechten in februari oplaaiden als gevolg van een offensief van Kroatische troepen tegen door Serviërs bezet gebied. Het akkoord, dat nog moet worden goedgekeurd door het "parlement' van de Kroatische Serviërs, voorziet onder andere in een terugkeer van de Kroatische troepen naar hun uitgangsstellingen en een terugkeer van de zware wapens van de Serviërs naar depots van de VN. De VN-troepen zullen de controle in handen nemen over de voor de verbindingen binnen Kroatië belangrijke brug van Maslenica, het vliegveld van Zadar en de stuwdam van Peruca - drie heftig omstreden objecten. (Reuter, AFP, AP)