Vakcentrales verzekeren toch WAO-gat

ROTTERDAM, 7 APRIL. De vakcentrales CNV, FNV en MHP gaan hun leden alsnog een collectieve verzekering voor compensatie van de verlaagde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (WAO) aanbieden.

Het aanbod is vooral bedoeld voor vakbondsleden die niet vallen onder een CAO-regeling ter reparatie van het zogenoemde WAO-gat. Het aanbod behelst een collectieve regeling voor individuele verzekering van een WAO-aanvulling. De premie valt volgens de vakcentrales lager uit dan het geval zou zijn als de betreffende werknemer de verzekering rechtstreeks bij een commerciële verzekeraar zou afsluiten. In totaal vallen ongeveer 1 miljoen werknemers niet onder een CAO. Een nog onbekend aantal valt onder CAO's waarin de bonden geen WAO-reparatie voor elkaar krijgen.

Als eerste bond heeft de Industriebond FNV vandaag een verzekering gepresenteerd. De regeling is ondergebracht bij FNV Ledenverzekeringen, een onderdeel van de vakcentrale FNV. FNV Ledenverzekeringen werkt nauw samen met de verzekeringsmaatschappij Protect in Alkmaar, die op haar beurt weer een zelfstandig onderdeel is van de commerciële verzekeringsmaatschappij Reaal. Deze maatschappij komt voort uit de vroeger aan de vakbeweging gelieerde verzekeraars De Centrale Verzekeringen en Concordia Verzekeringen.

De Industriebond FNV heeft binnen de vakcentrale FNV het voortouw genomen. Andere bonden kunnen zich erbij aansluiten. Het aanbod onderscheidt zich volgens bestuurder H. Peperkamp van de FNV-bond op drie onderdelen van polissen van commerciele verzekeraars: men conformeert zich aan het keurings-oordeel van de WAO-instanties; er zit een automatische indexering voor de inflatie in en de verzekring loopt tijdens eventuele werkloosheid door. De premie komt volgens Peperkamp, afhankelijk van het risico op arbeidsongeschiktheid dat de werknemer loopt, te liggen tussen 3 à 5,5 procent van het WAO-loon (dat is het loon tussen circa 28.000 en 75.000 gulden).

Bij de vakcentrales CNV en MHP is de besluitvorming nog niet afgerond. Zij hebben verschillende commerciële verzekeraars benaderd voor een collectieve verzekering van het WAO-gat van hun leden. “Het gaat uitdrukkelijk om de restgroep, die niet valt onder collectieve regelingen die we in CAO-verband afsluiten in bedrijfstakken en bedrijven. Hoe groot die groep uiteindelijk zal zijn weten we nu nog niet”, aldus bestuurder P. Swart van de Industrie- en voedingsbond CNV.