TRYATER

Peter te Nuyl, artistiek leider en regisseur van de Friese toneelstichting Tryater, vertrekt in de loop van het komend seizoen.

Te Nuyl (38) verlaat het Friese toneelgezelschap omdat zijn ambities naar eigen zeggen verder reiken dan Friesland. Er is geen conflictsituatie met het bestuur. Te Nuyl trad drie jaar geleden in dienst bij Tryater. Daarvoor was hij free-lance regisseur.