"Topdocent' krijgt meer betaald aan hogeschool

DEN HAAG, 7 APRIL. Hogescholen gaan "topdocenten' meer betalen. Op die manier moeten vooral de hogere technische en economische opleidingen gemakkelijker docenten met veel kennis en ervaring kunnen aantrekken, zo verwacht de HBO-raad. Tot nu toe was er slechts één functie voor docenten die begon in schaal 10 en automatisch doorliep tot in schaal 12. Dit automatisme in promotie zal verdwijnen.

Functieverdeling is een van de onderdelen van de CAO die de hogescholen gisteren hebben goedgekeurd. Het beroep van docent bij het HBO zal worden onderverdeeld in zeven functies die uiteenlopen van instructeur bij praktijklessen tot hoofddocent en lector. Iedere functie zal een eigen salarisschaal hebben, die oploopt van schaal 8 (instructeur techniek) tot schaal 14 (lector).

De mogelijkheden voor actief personeelsbeleid zijn ook vergroot doordat in de CAO is afgesproken om de ontslagvolgorde "last in first out' los te laten in ruil voor een werkgelegenheidgarantie. Het HBO is de eerste onderwijssector met een eigen CAO. Deze ontwikkeling wordt gezien als voorbeeld voor de andere sectoren.

Het invoeren van verschillende functies in het onderwijs is een van de hoofdpunten in het rapport-Van Es dat vorige week werd aangeboden aan staatssecretaris Wallage (onderwijs). In dit rapport, met adviezen hoe het beroep van leraar in het basis en voortgezet onderwijs aantrekkelijker kan worden, wordt voorgesteld naast de leraar voor de klas, ook functies te creëren als coördinator voor allerlei binnen- of buitenschoolse activiteiten, vaksectieleider en decaan.