Recessie drukt winst van Pakhoed

ROTTERDAM, 7 APRIL. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van het Rotterdamse havenconcern Pakhoed (tankopslag, transport en distributie) is vorig jaar gedaald met 21 procent gedaald tot 100,4 miljoen gulden.

Dit maakte de directie van Pakhoed gistermiddag bekend. Voor het komende jaar houdt het bedrijf rekening met een verdere daling. De netto winst van het bedrijf kwam in 1992 door een buitengewone last van 9,7 miljoen gulden uit op 90,7 miljoen gulden. Dat betekende een daling van 28 procent ten opzichte van de winst van 125,2 miljoen gulden in 1991. Per aandeel zakte de winst terug van 4,92 gulden naar 3,54 gulden. Voorgesteld wordt het dividend te verlagen van 2,15 gulden tot 1,75 gulden in contanten.

Het totale bedrijfsresultaat nam met zeventien procent af van 196 miljoen gulden naar 162,2 miljoen gulden. Volgens directievoorzitter N.J. Westdijk is de oorzaak voor deze daling vrijwel geheel terug te voeren op de teruggang in de olie-opslag. In de tankopslag zakte het bedrijfsresultaat terug van 155,8 miljoen gulden naar 119,8 miljoen gulden. Daarnaast voelde Pakhoed de malaise in de Europese chemie in haar activiteiten in de chemische tankvaart.

Westdijk signaleerde gisteren dat op de voor Pakhoed belangrijke Amerikaanse chemiemarkt een geleidelijke verbetering zichtbaar is. De transportmarkt in Europa, waarop het concern eveneens actief is, typeerde hij als "redelijk'. Het bedrijfsresultaat van de transport- en distributie-activiteiten daalde licht, met 0,8 miljoen van 68,2 miljoen gulden naar 67,4 miljoen gulden.

Pakhoed wil voor het lopende jaar geen concretere voorspelling doen dan dat het rekening houdt met een reële kans op een daling van het resultaat. “1993 wordt een moeilijk jaar met een onzekere economie. Voor Pakhoed zal het een jaar van consolidatie worden”, zei Westdijk. “Het investeringsniveau zal beperkt blijven. We richten de aandacht vooral op versterking en vereenvoudiging van de organisatiestructuur.” Voor de lange termijn toonde Westdijk zich optimistisch. “Pakhoed is een structureel sterk bedrijf. We hebben een aantal jaren achter elkaar jaarlijks 200 miljoen gulden geïnvesteerd waardoor we nu sterk genoeg zijn om bij een opleving van de economie weer goede winst te maken”, aldus Westdijk.

De buitengewone last van 9,7 miljoen die het resultaat na belastingen (de netto winst) uiteindelijk drukte van 125,2 miljoen tot 90,7 miljoen gulden, is volgens Pakhoed terug te voeren op bijdragen aan de ouderdomsregelingen in de Rotterdamse haven en een reorganisatie-voorziening bij een container-repair divisie van Pakhoed.

Ook het faillissement van truckfabrikant Daf had gevolgen voor Pakhoed. De dealergroep - een onderdeel van Pakhoed dat zich bezighoudt met de levering van zware bedrijfswagens - had te kampen met een sterk stagnerende markt. De volgens Pakhoed “toch nog onverwachte déconfiture” van Daf begin dit jaar compliceerde de positie van de dealergroep dusdanig dat ten laste van het boekjaar 1992 een forse voorziening gevormd moest worden. Westdijk wilde de omvang van de voorziening niet specificeren maar sprak van “enkele miljoenen”.

Op de Amsterdamse effectenbeurs zakte de koers van Pakhoed gisteren na bekendmaking van de cijfers 2,10 gulden terug naar 38,60 gulden. Vandaag noteerde het aandeel Pakhoed omstreeks het middaguur 38 gulden.