PvdA tikt Peper op vingers om Henderson

ROTTERDAM, 7 APRIL. De opstelling van burgemeester Peper bij de val van de Rotterdamse wethouder Henderson (sociale zaken) is als “onaangenaam en ongepast” ervaren. Dit heeft het afdelingsbestuur van de PvdA in Rotterdam gisteren aan de ledenvergadering laten weten.

Het afdelingsbestuur berispt Peper naar aanleiding van een vraaggesprek in NRC Handelsblad, vlak voor het raadsdebat over de positie van Henderson drie weken geleden. De burgemeester laakte daarin indirect het achterhouden van een rapport over uitkeringsfraude dat de aanleiding voor de val van Henderson was. De wethouder heeft verschillende keren gezegd dat Peper op die wijze bewust campagne tegen hem heeft gevoerd. Vlak na het raadsdebat heeft wethouder P. Vermeulen (volkshuisvesting) als Rotterdamse lijsttrekker van de PvdA al zijn afkeuring uitgesproken over de houding van Peper.

De fractievoorzitter van de PvdA in de Rotterdamse raad, J. Janse, maakte op de ledenvergadering bekend na zeven jaar zijn functie te zullen neerleggen. Janse zei vanmorgen zich ervan bewust te zijn dat zijn stap de indruk kan wekken “dat de kapitein het zinkend schip verlaat”. De PvdA, die naar verwachting bij de gemeentelijke verkiezingen komend jaar fors zal verliezen, is volgens Janse echter niet gebaat bij “een kapitein die niet voluit gaat op een moment dat alle hens aan dek moet om de schade nog enigszins te beperken.”

Janse, die eerder koos voor het “huismanschap” in combinatie met de politiek, zei vanmorgen dat zijn terugtreden vooral door persoonlijke overwegingen wordt ingegeven. Wel leverde hij kritiek op de opstelling van zijn partij in Rotterdam. De PvdA zou nog te zeer naar binnen gericht zijn en te polariserend optreden. Zijn eigen voorkeur voor een programcollege en nauwe samenwerking met D66 is volgens Janse “geen gemeengoed in de partij”.

Partijvoorzitter Vreeman, die gisteren bij de ledenraad aanwezig was, zei te verwachten dat in het komend jaar meer PvdA-raadsleden onder de druk van het dreigende verlies zullen bezwijken.