Pension Zeezicht blijft na sanering schuld open

AMSTERDAM, 7 APRIL. Het Amsterdamse pension Zeezicht, waar zwerfkinderen worden opgevangen, blijft open. De gemeente Amsterdam en minister d"Ancona (WVC) hebben overeenstemming bereikt over de sanering van de schulden.

Ook zijn ze het eens geworden over een overgangssubsidie tot 31 december. Er heeft nog overleg plaats over structurele financiering vanaf 1 januari. Dit heeft een woordvoerder van de gemeente gezegd.

Stichting Zeezicht vroeg in januari surséance van betaling om te voorkomen dat het pension zou moeten sluiten. De Stichting kampt met een schuld van ongeveer 700.000 gulden aan huur en rekeningen voor gas en elektra. WVC en de gemeente hebben zich garant gesteld voor het saneren van deze schuld. In de periode tot 31 december zal worden onderzocht op welke manier de stichting Zeezicht zelfstandig kan bijven voortbestaan. Voor deze periode stelt de gemeente 280.0000 gulden beschikbaar. Dit bedrag wordt aangevuld met een bijdrage van WVC en van de bewoners van het pension.

Het is nog onduidelijk hoe de stichting na 1 januari zal worden gefinancierd. Als overheidssubsidie uitblijft zal de gemeente Amsterdam in overleg met de bestaande instellingen voor jeugdhulpverlening een deel van de taken van Zeezicht overnemen. De gemeente stelt vanaf volgend jaar in ieder geval 350.000 gulden op jaarbasis beschikbaar voor het pension.

De Stichting Zeezicht krijgt een nieuw bestuur onder leiding van E. Hooven, voormalig werknemer van ABN Amro