"Libiërs willen rondreis door Israel maken'

TEL AVIV, 7 APRIL. Libië heeft Jeruzalem verzocht 200 Libische staatsburgers in de gelegenheid te stellen een bezoek te brengen aan de islamitische heilige plaatsen in Jeruzalem en een rondreis door Israel te maken.

Volgens de krant Davar, die vandaag dit opmerkelijke nieuws bekendmaakt, heeft de Libische leider Moammar Gaddafi dit verzoek via zakenlieden en joden die in rechtstreeks contact met hem waren aan Jeruzalem voorgelegd. In Israelische diplomatieke kringen wordt gesproken van een “scheur in de muur van Libische vijandschap tegen Israel”.

Jeruzalem ziet in dat dit verzoek past in het streven van Libië zijn internationale positie, in het bijzonder in de VS, te verbeteren sedert de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een jaar geleden sancties tegen Tripoli afkondigde. Dat gebeurde naar aanleiding van de Libische weigering twee Libiërs uit te leveren die worden verdacht van betrokkenheid bij de bomexplosie in een Amerikaans vliegtuig dat in december 1988 boven Schotland neerstortte. Daarbij kwamen 270 mensen om het leven.

Israelische diplomaten die Washington hebben gepolst over het toelaten van de Libiërs, kregen volgens Davar te horen dat Israel naar eigen inzicht moet handelen maar dat het beter zou zijn een beslissing uit te stellen. De verwachting is dat Jeruzalem dit Amerikaanse standpunt zal volgen.

Washington heeft de laatste tijd herhaaldelijk gewaarschuwd te zullen ijveren voor verscherping van de sancties tegen Libië - nu een lucht- en wapenembargo - als Tripoli blijft weigeren de eisen van de Veiligheidsraad in te willigen. Elders bestaat echter weinig animo de sancties te verzwaren.