Kamerlid niet verbaasd over opstappen Bomers

DEN HAAG, 7 APRIL. Het CDA-Tweede Kamerlid T. de Kok is “teleurgesteld maar niet verbaasd” over de beslissing van bisschop Bomers van Haarlem zijn lidmaatschap van het CDA op te zeggen.

Aanleiding voor het besluit van Bomers was een artikel van De Kok in NRC Handelsblad waarin hij de katholieke kerk een gebrek aan “warmte, troost en barmhartigheid” verweet. Ook het standpunt van het CDA inzake euthanasie en gelijke behandeling heeft bijgedragen aan Bomers' besluit.

De Kok heeft enige tijd geleden, samen met partijvoorzitter W. van Velzen, een een gesprek gehad met bisschop Bomers over het artikel. Dit ging onder meer in tegen een uitspraak van een moraaltheoloog van het Vaticaan die gehandicapten die niet in staat zijn een gezin te stichten verbood geslachtsverkeer te hebben. De Kok heeft zelf een gehandicapt kind.

“Ik dacht dat we een goed gesprek zouden hebben”, aldus De Kok, “maar na een uur waren we geen millimeter dichter bij elkaar gekomen. Het ging alleen maar om de houding tegenover seksualiteit. Alsof daar het hele katholieke geloof om draait.” De Kok ziet een relatie tussen de kwestie-Bomers en het recente rumoer rond het vertrek van bisschop Bär. “De mensen die gehandicapten geslachtsverkeer verbieden zijn dezelfde groot-inquisiteurs die op het vertrek van bisschop Bär hebben aangedrongen”, zegt De Kok. Hij verwacht niet dat veel katholieken Bomers zullen volgen en eveneens het CDA zullen verlaten.

Bomers hekelt in de brief waarin hij zijn lidmaatschap opzegt behalve het door hem gesignaleerd gebrek aan christelijke politiek van het CDA, ook de juridische onderbouwing van het euthanasiestandpunt van het CDA. Hij deelt de kritiek van vrijzinnige juristen dat de positie van wilsonbekwamen onvoldoende is beschermd. Artsen moeten melden wanneer in die gevallen euthanasie wordt gepleegd. Bomers:“Waar elders in het strafrecht vind je de constructie dat de dader zichzelf moet melden?”

Bomers valt ook minister Hirsch Ballin (justitie) aan wegens de recent door de Tweede Kamer aangenomen Wet gelijke behandeling. Deze verbiedt ontslag van homoseksuele leerkrachten op grond van het enkele feit dat ze homoseksueel zijn.

De bisschoppenconferentie heeft niet op de opzegging van Bomers gereageerd. Bisschop Möller van Groningen liet weten niet uit het CDA te zullen stappen. De andere bisschoppen wilden zich niet over hun politieke voorkeur uitlaten of waren niet voor commentaar bereikbaar.