Investering 3,5 miljard in Noordzee

ROTTERDAM, 7 APRIL. De oliemaatschappijen Shell en Esso zullen de komende jaren ruim 3,5 miljard gulden investeren in verbetering van de olie- en gaswinning in het Brent-veld in het Britse deel van de Noordzee. De Britse minister van energiezaken, Tim Eggar, heeft gisteren toestemming verleend voor het project.

Het Nederlandse offshore-bedrijf Heerema en twee Britse firma's hebben al grote technische orders voor het Brent-project gekregen. In totaal levert het project jarenlang extra werkgelegenheid voor 3.000 mensen. Nu is de personeelsbezetting in totaal 1.100.

Brent is het grootste en tevens oudste olie- en gaswinningssysteem in het Britse deel van het Continentale Plat, waar sinds 1976 lichte olie en aardgas worden geproduceerd. Het bestaat uit twee grote, onder elkaar gelegen reservoirs en een keten van produktieplatforms en een pijpleidingensysteem. De prijs van Brent-olie functioneert op de termijnmarkten als toonaangevend voor de wereldprijzen, omdat deze oliesoort internationeel veel wordt verhandeld.

Het Brent-veld produceert nu nog 13 procent van de olie die in Groot-Brittannië wordt verbruikt, en 10 procent van het binnenlandse gasverbruik. Al jaren liep de produktie geleidelijk aan terug, maar door de nieuwe investeringen van Shell en Esso zal de levensduur van het veld, die in 1998 zou eindigen, met tien jaar worden verlengd. Volgens ramingen van de oliemaatschappijen zal een hoeveelheid van 34 miljoen vaten olie (de helft van het totale olieverbuik in de wereld in één jaar) en een middelgroot aardgasveld van ongeveer 42 miljard kubieke meter extra beschikbaar komen.