Hoe belangrijk afslanken in de rubbersector is ...

Hoe belangrijk afslanken in de rubbersector is door het afstoten van niet rendabele activiteiten bleek vandaag ook uit de jaarcijfers van concurrent Michelin. Het Franse bedrijf plukte vorig jaar de vruchten van de sanering die begin 1991 werd begonnen nadat er in het voorgaande jaar een groot verlies was geleden van 5,27 miljard franc (1,74 miljard gulden). Er verdwenen in twee jaar 16.000 arbeidsplaatsen. Vorig jaar werd een bescheiden netto winst geboekt van 79 miljoen franc (26 miljoen gulden) na een verlies van 699 miljoen franc het jaar daarvoor.

In de tweede helft van 1992 werd echter weer verlies geleden. Dat zal in de eerste helft van dit jaar ook het geval zijn als gevolg van het inzakken van de Europese automarkt, zo heeft het concern laten weten.

Nu de resultaten opnieuw verslechteren, wil het concern de kosten de komende twee jaar met nog eens 3,5 miljard franc (1,15 miljard gulden) verminderen. Dat zal gebeuren door werktijdverkorting en beperking van de investeringen. Over nieuwe ontslagen werd woensdag niet gerept. Het bedrijfsresultaat van Michelin verdubbelde vorig jaar van 780 miljoen franc tot 1,56 miljard franc (515 miljoen gulden). De omzet verminderde met 1,2 procent tot 66,8 miljard frank (22 miljard gulden).