Grote bezorgdheid over radicalisering in Kosovo

BELGRADO, 7 APRIL. In de meerendeels door Albanezen bewoonde Servische provincie Kosovo is grote onrust ontstaan door de grootscheepse verspreiding van extreem-nationalistische pamfletten. De politieke leiders van de Albanezen in Kosovo worden daarin voor verraders van hun eigen volk uitgemaakt. Verder wordt aangekondigd dat duizenden Albanezen in het buitenland, met steun uit het nabuurland Albanië, gereed staan op korte termijn Kosovo te “bevrijden van de Servische bezetting”.

De herkomst van de pamfletten is onduidelijk. De huidige politieke leider van de Albanezen in Kosovo, de schrijver Ibrahim Rugova, heeft zich op een persconferentie in Pristina zeer bezorgd getoond over de geruchten over een gewapende "bevrijdingsstrijd', aldus de correspondent van de Servische krant Borba ter plaatse. In de grotere steden van Kosovo durven de mensen de straat niet meer op uit angst voor het uitbreken van vijandelijkheden.

Rugova heeft als leider van de illegale Democratische Liga van Kosovo alle steun gegeven aan de uitroeping, vorig jaar, van een van Servië onafhankelijke "republiek Kosovo', maar zich tot nu toe afkerig betoond van het gebruik van geweld bij de "bevrijding' van Kosovo van de Servische overheersing. In Kosovo is de toestand gespannen, sinds onder leiding van de Servische president Slobodan Milosevic met veel politiegeweld een eind werd gemaakt aan de autonome status van deze Servische provincie.

Op zijn persconferentie liet Rugova weten naar een “politieke oplossing” in Kosovo te blijven streven. Uit vrees voor incidenten en escalatie heeft in Kosovo tot nu toe nog geen constituerende vergadering plaatsgevonden van het eigen "parlement' dat de Albanezen vorig jaar hebben verkozen, op eigen initiatief maar zonder noemenswaardig verzet van het in de provincie ruim aanwezige Servische politie. Rugova heeft zich steeds beducht betoond voor elke vorm van gewapende onafhankelijkheidsstrijd, omdat die gelet de Servische machtsmiddelen voor de Albanezen een bloedige afloop met onvoorspelbare gevolgen zou kunnen hebben.

Al langer is bekend dat een deel van de Albanezen een radicalere benadering kiest, en dat deze onder Albanezen buiten Kosovo een groeiende populariteit kent. Theoretisch kan echter niet worden uitgesloten, menen buitenlandse waarnemers in Belgrado, dat de pamfletten een provocatie van Servische zijde vormen, bijvoorbeeld van Servische extreem-nationalistische groeperingen, die op hun beurt eveneens een gewelddadige "oplossing' van de problemen in Kosovo voorstaan.