Foto: PRAAG - Een jonge handelaar neemt een korte ...

Foto: PRAAG - Een jonge handelaar neemt een korte rustpauze tijdens de eerste handelsdag van de effectenbeurs in Praag.

Tijdens deze eerste dag werd in drie van de zeven genoteerde aandelen en obligaties gehandeld, de omzet bedroeg 2.019.350 kronen (130 duizend gulden). In Bratislava werd slechts gehandeld in één titel, een obligatie van een bank. De omzet bedroeg 521.655 kronen (33 duizend gulden). De trage start van de handel wordt grotendeels veroorzaakt door de beslissing van de Tsjechische regering om Slowaken nog geen aandelen te geven in Tsjechische bedrijven, in ruil voor de coupons die de Slowaken hadden gekocht voordat Tsjechoslowakije in tweeën werd gesplitst. De Tsjechische regering wil met deze maatregel druk uitoefenen op de Slowaakse regering. Tussen de Tsjechen en Slowaken is onenigheid onstaan over de verdeling van de staatseigendommen van het voormalige Tsjechoslowakije. Bijzonder aan de Praagse beurs is dat de beursvloer ontbreekt, alle handel speelt zich af via computerschermen. (Foto Reuter)