Explosie tank in Siberië; Ongeluk met kernmateriaal

MOSKOU, 7 APRIL. In de gesloten Siberische stad Tomsk-7 heeft zich gisteren in een chemische fabriek een ongeluk voorgedaan waarbij radioactieve straling is vrijgekomen. Volgens het ministerie van kernenergie gaat het om een “serieus incident” of, naar internationale maatstaven, om “een gebeurtenis van de derde graad”.

Volgens het stafkwartier van de "burger-bescherming' in Tomsk loopt de bevolking van de stad zelf niettemin geen gevaar omdat de wind de radioactieve golf de andere kant op heeft gedreven.

Het ongeluk is het gevolg van een explosie in een reservoir van het "Siberische Chemische Kombinaat' dat is gevestigd in Tomsk-7. Tomsk-7 is een van de vele speciale steden in Rusland waar, ver buiten de gewone stad, nucleaire fabrieken zijn gevestigd die zich bezighouden met geheime militaire projecten. Deze "gesloten steden' zijn voor de burgerbevolking verboden gebied.

Door de brand die op de explosie in het reservoir volgde vloog het dak van de fabriek in brand en kon het uranium dat in het reservoir lag vrijkomen. Volgens het ministerie voor atoomenergie is daarbij een gebied van enkele honderden hectaren besmet geraakt. In het centrum van Tomsk-7 bedroeg de straling enkele "röntgen-eenheden' per uur.

De brand in de fabriek van Tomsk-7 kon snel worden geblust. De brandweerlieden zouden daarbij niet meer dan 0,6 röntgen-straling hebben opgelopen, aldus de lokale autoriteiten.

Volgens de Moskouse afdeling van Greenpeace zijn deze gegevens van het ministerie van atoomenergie en de plaatselijke officials onjuist. Greenpeace spreekt van een incident van de vierde graad.

Ook deze milieu-organisatie vindt het echter vooralsnog onjuist om het ongeluk in Tomsk-7 op één lijn te stellen met de ramp in Tsjernobyl van zeven jaar geleden.