Drs. R.L.J.M. Scheerder (48), hoofddirecteur ...

Drs. R.L.J.M. Scheerder (48), hoofddirecteur gezondheidszorg op het ministerie van WVC, is per 1 juni benoemd tot voorzitter van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG). Hij volgt drs. H.A.M. Elsen op die met pensioen gaat na deze functie zeven jaar te hebben bekleed.

Scheerder was tot 1991 directeur verzekeringen, marktordening en prijsvorming bij WVC. In die functie trad hij op als ministerieel vertegenwoordiger bij het COTG en bij de Ziekenfondsraad. Eerder werkte hij bij de ministeries van algemene zaken, onderwijs en wetenschappen, financiën en sociale zaken. Scheerder, die vorige week een Nederlandse delegatie leidde naar een congres in Riga over aids in midden- en Oost-Europa, is evenals Elsen lid van het CDA.