Daling van aantal buitenlandse adoptiekinderen

DEN HAAG, 7 APRIL. Het aantal buitenlandse adoptiekinderen is vorig jaar gedaald tot 618.

In 1991 werden er nog 819 in Nederlandse gezinnen geplaatst. De daling is vooral het gevolg van de verscherpte adoptieregeling in Sri Lanka, zo blijkt uit het jaarverslag dat minister Hirsch Ballin (justitie) over de adoptie van buitenlandse kinderen heeft gepubliceerd. Van de 618 vorig jaar geadopteerde kinderen waren er 455 tussen de een en twee jaar. De meesten waren afkomstig uit Colombia (181), Sri Lanka (97), India (71), Brazilië (57) en Ethiopië (49). In 1991 bedroeg het aantal adoptiekinderen uit Sri Lanka nog 228. Het toezicht in Sri Lanka op te adopteren kinderen is vorig jaar verscherpt. Alle gevallen van kinderen die voor adoptie in aanmerking komen moeten worden voorgelegd aan de autoriteit die is belast met de toewijzing van de kinderen. Voordien konden tehuizen zonder tussenkomst van hogerhand kinderen tegen vergoeding afstaan.

Het Advocatenkollektief raakte ongeveer dertig klanten kwijt aan het kantoor Bakker Schut, Van Den Biesen en Van Der Plas. Wat is waar van het wijdverspreide gerucht dat dit aanleiding was tot een knallende ruzie tussen de twee kantoren? Advocaat Radhakishun moet voor een antwoord even in conclaaf met een medevennoot. “Daar wij groot respect hebben voor dit kantoor en uitgaan van de integriteit is er geen enkele reden om aan te nemen dat zij zich op welke wijze dan ook misdragen hebben”, klinkt het uiteindelijk stijfjes alsof een verklaring wordt opgelezen.