Bezuinigen in Amsterdam voor grote projecten

AMSTERDAM, 7 APRIL. De gemeente Amsterdam moet de komende raadsperiode (1994-1998) omvangrijke bezuinigingen doorvoeren. Alleen dan is het mogelijk een bijdrage van 750 miljoen gulden te leveren aan de grote projecten die de stad de komende jaren wil uitvoeren.

Dat staat in de nota "Amsterdam naar 2005', die gisteren door het college van burgemeester en wethouders werd gepresenteerd. De nota vormt de basis voor de komende onderhandelingen met het rijk over de financiering van de projecten. De plannen zijn een verzameling van grote projecten die Amsterdam de afgelopen maanden heeft gepresenteerd. Het gaat ondermeer om de bouw van de woonwijk Nieuw-Oost, de aanleg van de Noord-Zuid metrolijn en de ontwikkeling van de IJ-oevers. De kosten zijn geraamd op ongeveer 7 miljard gulden.

De bijdrage van Amsterdam wordt voor het grootste deel (400 miljoen gulden) gestoken in het opknappen van de Bijlmermeer. De rest wordt verdeeld over de binnenstad, de gordel uit de jaren 1920-'40 en de oudere delen van de Westelijke tuinsteden. Burgemeester Van Thijn kon gisteren nog niet zeggen wat de bijdrage van de stad wordt aan de nieuwbouw- en uitbreidingsplannen.

Amsterdam hoopt een belangrijk deel van de eigen bijdrage te financieren uit "nieuwe winstgevende' grondexploitatie. “Dit zal offers vragen waar het gaat om herbestemming van locaties die in hun huidige functie door gebruikers worden gewaardeerd”, aldus de nota. Tevens moet de gemeente een bezuinigingsronde doorvoeren die “opnieuw en waarschijnlijk dieper” in eigen vlees zal snijden. Voor de huidige collegeperiode is een bezuiniging van 130 miljoen gulden doorgevoerd.

De nota "Amsterdam naar 2005' was eind vorige week aanleiding tot hoog oplopende ruzies binnen het Amsterdamse bestuurscollege, toen wethouder P. Jonker (PvdA) zich tegen de plannen keerde. Jonker vreesde dat de extra financieringsverplichting die Amsterdam op zich neemt ten koste gaat van het onderhoud van de bestaande stad. De wethouder vertolkte hiermee de vrees van stadsdelen binnen Amsterdam dat er verder op de dienstverlening bezuinigd zal worden.

Hoewel de totstandkoming "een zware bevalling' was geweest, onderstreepte Van Thijn gisteren dat het hele bestuurscollege achter de plannen staat. Eerder werd bekend dat de PvdA-fractie in de gemeenteraad wethouder Jonker, die in zijn verzet steun kreeg van de overige PvdA-wethouders, maandagavond had gekapitteld.