Ziekte kost werknemers vrije dagen

ROTTERDAM, 6 APRIL. De 40.000 werknemers in het verzekeringswezen moeten vanaf de derde ziekmelding een halve vakantiedag per melding inleveren. Dit vermeldt de CAO die vanochtend is afgesloten.

Het verzekeringswezen is de eerste grote sector waar deze "negatieve arbeidsvoorwaardelijke prikkels' (vrije dagen inleveren bij ziekte) zijn opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst. In ruil hiervoor betalen de werkgevers de helft van de kosten die compensatie van de verlaagde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (WAO) met zich meebrengt.

Zieke werknemers leveren per jaar maximaal vijf vakantiedagen in. Zij hebben zich dan 12 keer ziek gemeld. De vakbonden en de werkgevers hebben een uitzonderingsclausule opgenomen voor chronisch zieken.

In de CAO-onderhandelingen van vorig jaar heeft de vakbeweging gevochten om het inleveren van geld en vrije dagen bij ziekte van tafel te houden. De Dienstenbond FNV zegt nu zelf te hebben gepleit voor het opnemen van "arbeidsvoorwaardelijke prikkels' in de CAO voor het verzekeringswezen. “De bijdrage van de werkgevers aan de reparatie van het WAO-gat is veel hoger dan de besparing met de prikkels”, aldus onderhandelaar H. Noten van de FNV-bond.

Werkgevers en vakbonden hebben afgesproken de WAO-uitkeringen tot 70 procent van het laatst verdiende loon aan te vullen. Zowel voor werkgevers als werknemers is de regeling verplicht. De premie kan per bedrijf verschillen, maar ligt gemiddeld op 1 procent van de loonsom. De werkgevers hebben hun voorstel om de bovenwettelijke uitkeringen op het ziekengeld en de WAO-uitkeringen te korten, ingetrokken. Dat was voor de bonden het sein om akkoord te gaan met de "arbeidsvoorwaardelijke prikkels'. In bijna alle bedrijfstakken en ondernemingen waar werkgevers bijdragen in de WAO-reparatie zijn de bovenwettelijke uitkeringen verlaagd.

De werknemers in het verzekeringswezen krijgen de komende 15 maanden (de looptijd van de CAO) een loonsverhoging van 3 procent. Daarnaast stellen de werkgevers 17,5 miljoen gulden beschikbaar voor een werkgelegenheidsproject. De komende drie jaar zullen 400 allochtonen en langdurig werklozen worden ingezet bij de bewaking van parkeergarages en NS-parkings. Het Verbond van Verzekeraars hoopt dat “minder criminaliteit zich wellicht kan vertalen in premie-bijstelling.”