WAO-akkoord in CAO metaal verwarrend

ROTTERDAM, 6 APRIL. In de metaal- en elektrotechnische industrie is tussen de vakbonden en de werkgeversvereniging FME onduidelijkheid ontstaan over de uitleg van de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).

Vorige week sloten de FME en de vakorganisaties een CAO af voor de 200.000 werknemers in de metalelektro. Hierin werd ook een regeling voor compensatie van de verlaagde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (WAO) opgenomen. De bonden en de werkgevers spraken af de verlaagde WAO-uitkeringen aan te vullen tot 70 procent van het laatst verdiende loon. De werknemers mogen kiezen of ze van deze regeling gebruik maken.

Maar ook ondernemers zijn vrij de bedrijfstakregeling aan te bieden. Indien ze hier vanaf zien, moeten ze wel een eigen bedrijfsregeling aanbieden. Daarvoor dient de ondernemer te overleggen met de vakbonden, maar deze beslissen uiteindelijk niet mee.

Over de uitleg van deze bedrijfsregeling bestaat tussen de bonden en de FME nu onduidelijkheid. De vakbonden menen dat de bedrijfsregeling slechts minimaal naar beneden mag afwijken van de bedrijfstakregeling. Daarentegen meent de werkgeversvereniging dat de regeling die een ondernemer op eigen initiatief aanbiedt, fors beperkter mag zijn dan de bedrijfstakregeling. Zowel de Industriebond FNV als de FME zeiden vanochtend te verwachten de kwestie op zeer korte termijn op te lossen.

De CAO voor de metalelektro kwam tot stand nadat werknemers gedurende 14 dagen hadden gestaakt. In totaal werden ruim 100 bedrijven door de stakingen getroffen. De FME zei vanochtend nog niet de schade te kunnen overzien. De vereniging gaat in een eerste schatting uit van ongeveer 45.000 stakingsuren. De betrokken bedrijven kunnen de gestaakte uren claimen bij de Stichting Steunfonds van de FME. Deze verhaalt een deel van de kosten weer op de zogenaamde weerstandskassen van de centrale werkgeversvereniging VNO.

De Industriebond FNV heeft ruim 8.000 stakers ingeschreven, de Industrie- en Voedingsbond CNV spreekt van meer dan 500. De stakingsuitkering van de bonden bedraagt 85 gulden per dag. Dit houdt in dat de FNV-bond ruim 680.000 gulden zal uitkeren en de CNV-bond 42.500 gulden. De uiteindelijke bedragen zullen aanzienlijk hoger uitvallen, omdat sommige stakers het werk voor twee dagen hebben neergelegd.