VNO niet enthousiast over pensioenvoorstel Bolkestein

ROTTERDAM, 6 APRIL. De centrale werkgeversvereniging VNO heeft terughoudend gereageerd op het plan van VVD-leider Bolkestein om mensen de mogelijkheid te geven na hun 65ste door te werken. Het VNO vindt dat deze mogelijkheid alleen mag worden geboden als de werkgever ook akkoord gaat.

“Het is niet de bedoeling dat een ondernemer op deze wijze moeilijk afscheid kan nemen van een werknemer die niet goed functioneert”, aldus W. Klaassen, secretaris pensioenzaken van het VNO. Daarnaast wijst Klaassen op het feit dat het momenteel slecht gesteld is met de werkgelegenheid. “Onze eerste zorg is mensen onder de 65 jaar aan het werk te krijgen.”

De vakcentrale CNV verwelkomt het voorstel van Bolkestein, mits dit niet tot aantasting van de sociale zekerheid leidt. “Dat mensen na hun 65ste willen blijven werken, mag er niet automatisch toe leiden dat de AOW of Vut-leeftijd verhoogd worden”, meent H. Koekoek van het CNV.

Ten overstaan van zijn partijraad stelde VVD-leider Bolkestein afgelopen zaterdag voor om een bepaling in het Burgerlijk Wetboek op te nemen, die het verbiedt een arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Nu kunnen mensen na hun 65ste jaar blijven werken, als werknemer èn werkgever daarover overeenstemming bereiken.

Vorige week toonde minster Andriessen zich in het weekblad Vrij Nederland nog verbolgen over een uitspraak van Bolkestein dat het leek alsof de minister al in de Vut zat. Andriessen voelde zich daardoor als oudere gediscrimineerd.