Verbod op vee-import uit Oost Europa

Het ministerie van landbouw heeft de import van vee (runderen, varkens, schapen en geiten) uit een aantal Oosteuropese landen verboden. Hiermee hoopt het departement te voorkomen dat met mond- en klauwzeer besmette dieren in Nederland worden ingevoerd. Pagina 19