Toerisme bedreigt historische steden

DEVENTER, 6 APRIL. Het toenemend toerisme vormt een steeds grotere bedreiging voor de historische steden in Europa.

Het karakter van historische stadscentra wordt onder meer aangetast door de bouw van hotels en de “eentonige pretparksfeer” die het gevolg zijn van het massatoerisme. Ook het stijgende aantal tweede woningen in dit soort steden vormt een ernstig probleem. Dit is bekendgemaakt tijdens de Nationale Monumentenstudiedag in Deventer. De historische gemeenten krijgen tevens in toenemende mate te maken met bezuinigingen van het Rijk op de monumentenzorg.