Tevens technische hulp toegezegd; Akkoord in EG over vrijhandel met Rusland

LUXEMBURG, 6 APRIL. De Europese Gemeenschap gaat met Rusland onderhandelen over een vrijhandelszone. De EG-ministers van buitenlandse zaken hebben daartoe gisteren in Luxemburg het licht op groen gezet.

De ministers besloten gisteren eveneens om tot eind 1995 bijna 3,3 miljard gulden beschikbaar te stellen voor technische hulp aan de landen van het GOS.

De Europese Commissie, die namens de EG onderhandelt over economische samenwerking, hoopt dat nog voor de zomer met Moskou een akkoord kan worden bereikt over drastische verlaging van de douane-tarieven voor produkten uit Rusland. De toezegging van de EG dat toegewerkt zal worden naar het creëeren van een volledige vrijhandelszone wordt vooral gezien als een politiek signaal - een steun in de rug voor president Jeltsin bij zijn pogingen om de Russische economie te hervormen.

De Nederlandse minister van buitenlandse zaken Kooijmans sprak gisteren van “een koninklijk aanbod” aan de Russen om “een zeer liberale partnerschapsovereenkomst” met de EG te sluiten. Een echte vrijhandelszone wordt niet verwacht voordat Rusland lid is van de Gatt, de wereldorganisatie voor vrijhandel. Handel met Rusland zal tot dat moment worden onderworpen aan regels “alsof” Rusland al wel lid is, zo zeiden EG-ambtenaren gisteren.

De EG behoudt zich het recht voor om de eigen markt tegen Russische import te beschermen, zodra er sprake is van dumping of prijsbederf. Maar, zo werd gisteren gezegd, het is de bedoeling dat van deze mogelijkheid slechts een bescheiden gebruik zal worden gemaakt. Alleen als sprake is van flagrante schending van afspraken, wil de EG de import beperken.

De technische steun voor de GOS is behalve voor Rusland ook bestemd voor Armenië, Azerbajdjzan, Wit-Rusland, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oekraïne en Oezbekistan. Van het geld mag maximaal tien procent worden besteed aan humanitaire hulp. De rest gaat naar speciale projecten op het gebied van training en opleiding, infrastructuur, industriehervorming, logistiek en energie.