Reorganisatie van rijksdienst verdeelt kabinet

DEN HAAG, 6 APRIL. Het kabinet is verdeeld over voorstellen die de hoogste ambtenaren van de Haagse departementen, verenigd in het zogeheten SG-beraad, hebben gedaan voor een ingrijpende wijziging van de opzet van de rijksdienst.

Voorbereiding en uitvoering van beleid zouden in die voorstellen drastisch moeten worden gescheiden. Premier Lubbers en vice-premier Kok voelen veel voor de voorstellen, zo bleek afglopen vrijdag toen het kabinet over de voorstellen discussieerde. Vooral minister Dales (binnenlandse zaken) ziet echter weinig in vergaande ingrepen. Bovendien leven er bij het gehele kabinet twijfels over de vraag welke beheerstaken van de rijksoverheid verzelfstandigd zouden moeten worden. De voorstellen van de secretarissen-generaal bieden daarover te weinig duidelijkheid, aldus het kabinet.

Waarschijnlijk zal het kabinet na een nieuwe discussieronde aan de voorstellen van de secretarissen-generaal te hebben besteed, het stuk zonder veel eigen commentaar naar de Tweede Kamer sturen.

Zoals al eerder bekend werd wijzen de secretarissen-generaal een departementale herindeling van de hand. Wel zouden volgens de hoogste ambtenaren alle ministeries dusdanig moeten afslanken dat hier alleen nog beleidsvormende taken worden uitgevoerd. Zij zetten verder grote vraagtekens bij het functioneren van onder meer de ministeries van binnenlandse zaken en welzijn, volksgezondheid en cultuur.

De ambtenaren willen ook bestaande praktijken formaliseren waar het gaat om de rol van de minister-president in de uitvoering van het Europees beleid. Zo zou de staatssecretaris van Europese Zaken - in dit kabinet P. Dankert - moeten worden verplicht rapport uit te brengen aan de minister-president. Tevens zou de premier een grotere rol moeten krijgen in de uitvoering van het Europees Monetair verdrag, de EMU.