Raad: Waddenzee geen nationaal park

DEN HAAG, 6 APRIL. Waterrijke natuurgebieden als de Waddenzee, de Oosterschelde en de Oostvaardersplassen moeten niet worden aangewezen als nationaal park.

Dit schrijft de Natuurbeschermingsraad in een advies aan staatssecretaris Gabor (natuurbeheer). De commissie Nationale Parken had kort geleden geadviseerd die gebieden op de lijst te zetten. Volgens de Natuurbeschermingsgraad leidt de aanwijzing tot nationaal park tot meer bezoek, wat in kwetsbare gebieden niet gewenst is. De Oostvaardersplassen, de Waddenzee en de Oosterschelde worden al wettelijk beschermd door de Natuurbeschermingswet, aldus de raad, die niet inziet hoe de aanwijzing tot nationaal park deze gebieden een betere bescherming kan bieden. Om die reden is terughoudendheid geboden bij het aanwijzen van nieuwe nationale parken, schrijft de raad.