PTT vindt tarieven te laag; Resultaat van PTT Telecom gestagneerd

GRONINGEN, 6 APRIL. Het resultaat van PTT Telecom, met afstand de belangrijkste winstmaker van Koninklijke PTT Nederland (KPN), stagneert als gevolg van toenemende concurrentie met andere telecombedrijven.

Dat blijkt uit het jaarverslag over 1992, dat KPN vandaag openbaar heeft gemaakt. De binnenlandse tarieven voor zakelijk en particulier telefoonverkeer zijn volgens KPN “te laag in verhouding tot de kosten”. Een KPN-woordvoerder wilde vanmorgen niet aangeven of KPN om die reden de telefoontarieven zal verhogen: “Er zijn ook andere manieren om de winstgevendheid te verhogen, bijvoorbeeld door kostenverlagingen zoals die bij PTT Post zijn gerealiseerd”.

Het resultaat na belastingen van KPN-dochter PTT Telecom kwam vorig jaar uit op 1,330 miljard gulden, tegen 1,311 miljard gulden in 1991. Mede dankzij een hoger resultaat bij PTT Post kon de winst van het gehele concern vorig jaar met 3,4 procent stijgen tot 1,664 miljard gulden. KPN wordt begin volgend jaar geïntroduceerd op de Amsterdamse effectenbeurs. Om de beursgang tot een succes te maken zal KPN het grootste deel van de aandelen moeten plaatsen bij binnen- en buitenlandse institutionele beleggers (verzekeraars, pensioenfondsen) die vooral kijken naar de toekomstige winstgevendheid.

Volgens KPN is het relatief goedkope binnenlandse telefoonverkeer lang bekostigd uit de opbrengsten van het buitenlandse telefoonverkeer. Door internationale concurrentie staan de tarieven voor het buitenlandse telefoonverkeer echter onder druk. “Reden waarom PTT Telecom de internationale tarieven verlaagt en de binnenlandse meer in overeenstemming brengt met de daaraan verbonden kosten”, schrijft KPN.

Volgens KPN blijft PTT Telecom met “deze herbalancering van zijn tarieven binnen de door de regelgeving vastgestelde grenzen”. Het telefoniebedrijf mag tarieven alleen verhogen binnen door de regering gestelde grenzen. Vorige week kondigde PTT al een tariefsverhoging aan. Lokaal bellen wordt tot 25 procent duurder. De kosten van het abonnement stijgen met 1,35 gulden naar 24,75 per maand.

Opvallend is dat het aandeel van het tot voor kort tobbende PTT Post in de winst van het concern stijgende is: 18 procent nu, tegen 16 procent in 1991. Bij een gegroeide omzet van 4,6 naar 4,9 miljard gulden wist PTT Post de groei van de bedrijfslasten beperkt te houden “dank zij een strakke kostenbeheersing”.

De omzet groeide met 7,6 procent tot 16,340 miljard gulden. De cashflow, een belangrijke graadmeter voor de investeringskracht van een onderneming, is vorig jaar daarentegen met 190 miljoen gulden gedaald tot 4,380 miljard gulden. Uit de geconsolideerde cijfers van KPN blijkt dat het bedrijfsresultaat in 1992 met ruim zeven procent is gestegen tot 3,1 miljard gulden.

Het aantal werknemers bij KPN, de grootste particuliere werkgever van dit land, bedroeg eind dit jaar 101.959 (1991: 100.560). Tijdens een vorig jaar in gang gezette reorganisatie werden 813 werknemers als “overcompleet” geregistreerd, waarbij voor ruim medio 1992 530 werknemers nog geen oplossing was gevonden.