Oude koe

Jan van der Geld zit sinds '71 in het beheer van het Wormer- en Jisperveld, een eilandenrijk in eindeloos aaneengeregen watergangen. Het aantal gruttonesten daalde in die jaren van 1200 tot 600 en is inmiddels weer gestegen tot 800.

Het gebied beslaat 2500 ha. Daarvan bestaat 1800 ha uit weiland en rietkraag. Daarvan is 600 ha eigendom van Natuurmonumenten. Daarvan wordt 200 ha geheel naar eigen believen beheerd, namelijk ter bevordering van de weidevogel en als weidevogel bij uitstek beschouwt Jan de grutto.

Problemen ontstonden doordat de melkveehouderij het gebied begon te verlaten. De koe kon als grasmaaier niet worden gemist. De koe moest terug. Uiteindelijk werd gekozen voor de Limousin, een weinig bewerkelijk vleesras. Op dit moment 70 koeien, 60 kalveren, 30 pinken en 20 vaarzen. Twee stieren.

Dus: je gaat ergens over het behoud van de grutto praten en je eindigt met de bezichtiging van een groot boerenbedrijf, meer in het bijzonder van de 17-jarige Lora; zij heeft zojuist het leven geschonken aan haar vijftiende kalf. Haar kalfjes zijn nog steeds van goede kwaliteit en, zegt Jan, laten we eerlijk zijn, de slager geeft er niets meer voor. Zo'n dunne rug, zo'n schonkig achterdeel.

Een bruin leven leiden ze. Ze hebben hun bestaan te danken aan de grutto's die hun bestaan te danken hebben aan deze koeien.