Onderhandelingen over toetreding officieel begonnen; Noorwegen stelt eisen aan EG

LUXEMBURG, 6 APRIL. Noorwegen heeft gisteren een aantal harde voorwaarden gesteld aan toetreding tot de EG. De onderhandelingen daarover zijn gisteravond officieel in Luxemburg begonnen.

Tijdens een bijeenkomst met de Deense EG-voorzitter en de Europese Commissie zei de Noorse handels- en scheepvaartminister Bjorn Godal dat bij visserij, landbouw en energie problemen kunnen worden verwacht. De Deense voorzitter van de EG-raden, minister Helveg Petersen, onderstreepte echter dat Noorwegen alle EG-regels zal moeten overnemen. Er zal hooguit sprake kunnen zijn van "technische aanpassingen' en "tijdelijke overgangsregelingen'. “Op geen enkele manier kunnen er afspraken over amendementen op de EG-wetgeving worden gemaakt”. Petersen wees er op dat de voltooide interne markt het "ongehoord moeilijk' maakt om overgangsregelingen te treffen voor nieuwe lidstaten. De controles op personen en goederen zijn aan de grenzen immers afgeschaft. De Noorse minister Godal vroeg gisteren in Luxemburg desondanks om een aantal uitzonderingen. Ook gaf hij de EG in overweging om een aantal regels in te trekken.

Grootste probleem voor Noorwegen lijkt de energie-markt te worden. Godal vroeg met nadruk aan Brussel om de ontwerp-richtlijn voor exploitatievergunningen in te trekken. Noorwegen heeft ruim de helft van alle boorconcessies in eigen land gereserveerd voor de nationale oliemaatschappij. EG-regelgeving zou dat grotendeels onmogelijk maken. De Noorse minister wees erop dat Noorwegen een van de grootste energie-leveranciers aan de EG is: 15 procent van alle olie en gas in de EG komt uit Noorwegen. “Het is natuurlijk en nodig voor ons om actief en op gelijke voet te overleggen over EG-energiebeleid”. Minister Godal noemde de EG-richtlijn "overbodig'.

Ook het EG-visbeleid "kan verbeterd worden', volgens Godal. De Noren vrezen dat de EG het Noorwegen straks onmogelijk zal maken om het vissen in Noorse wateren te beperken. In het EG-landbouwbeleid moeten "nieuwe regelingen' komen die het de Noorse boeren in de arctische en sub-arctische zones mogelijk moet maken om aan het werk te blijven.

De Noorse regering zegt ook te zullen vasthouden aan het staatsmonopolie op de verkoop van alcohol.

Met de kandidaat-lidstaten Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden wil de Europese Commissie begin volgend jaar overeenstemming bereiken, waarna toetreding in 1995 mogelijk is. De Noorse bevolking staat in grote meerderheid negatief tegenover toetreding, waardoor velen bij de Commissie betwijfelen of het ooit zover zal komen. In 1972 verwierp de Noorse bevolking een eerder akkoord met de EG over lidmaatschap.