Nijpels voorzitter Raad milieubeheer

Drs. E. Nijpels wordt voorzitter van de nieuw in te stellen Raad voor het milieubeheer, die in plaats komt van de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne. Hij volgt prof.dr. L. Ginjaar op.

Nijpels was van juli 1986 tot november 1989 minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. Hij is nu burgemeester van Breda.

De Centrale Raad voor het Milieubeheer zal waarschijnlijk per 1 mei zijn werkzaamheden beginnen. De raad zal vooral adviseren over strategische onderwerpen zoals doelstellingen en hoofdlijnen van uitvoering van het milieubeleid, het instrumentarium, bestuurlijk-organisatorische vraagstukken en ontwikkelingen op lange termijn. De raad zal uit maximaal veertien leden bestaan, inclusief de voorzitter.