Hirsch Ballin: geen versoepeling regime

DEN HAAG, 6 APRIL. Minister Hirsch Ballin (justitie) wijst het idee van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer om het gevangenisregime voor zware criminelen te versoepelen van de hand. In een gesprek met deze krant naar aanleiding van de ontsnapping van zes criminelen uit de extra beveiligde inrichting in Sittard zegt de minister: “U moet echt niet verwachten dat we criminelen van de zwaarste categorie met een wat vriendelijker opvang binnenhouden”.

Volgens staatssecretaris Kosto (justitie) wordt de huidige golf van gewelddadige ontsnappingen uit gevangenissen mede veroorzaakt door de overvloedige aandacht in de media. Tijdens een partijbijeenkomst in Hengelo verklaarde de staatssecretaris dat de achterblijvers in de penitentiaire inrichtingen door de berichten op het idee worden gebracht om ook te vluchten, en zij kopiëren daarbij ontsnappingstechnieken.

Dat gevangenen steeds meer geweld gebruiken bij uitbraken sluit volgens Kosto aan bij de ontwikkeling in de samenleving. Hij doelt op de forse groei van de zware criminaliteit. Kosto verwacht dat de ontsnappingsmogelijkheden aanzienlijk verminderen zodra de extrabeveiligde gevangenissen in Lelystad en Vught gereed zijn. Het verder verscherpen van het regime binnen de bestaande instituten - in afwachting van de twee nieuwe gevangenissen - is naar de mening van Kosto niet mogelijk.

Voor de VVD-fractie in de Tweede Kamer zijn de jongste ontsnappingen aanleiding om te vragen om een buitenparlementaire onderzoekscommissie. De liberalen zullen dit verzoek na het paasreces indienen. De VVD vindt dat de onderzoekscommissie moet bekijken in welke positie de bewakers verkeren ten opzichte van de gevangenen. Ook willen de liberalen weten hoe het mogelijk is dat in gevangenissen telkens weer wapens en drugs aanwezig blijken te zijn. Verder vindt de fractie dat zo'n commissie geruchten over “corrupte elementen” in het gevangeniswezen moet natrekken.

VVD-woordvoerder Korthals zei gisteren dat de reeks ontsnappingen van de laatste tijd hem “zo langzamerhand de keel uit komt”. Maatregelen van Justitie - verscherping van het bewakingsregime - hebben volgens hem niet tot de gewenste effecten geleid.

Pag.2: Geen "Euregionaal alarm' na grote uitbraak Sittard

De CDA-fractie zei gisteren geen behoefte te hebben aan het voorstel van de VVD om een onderzoek te verrichten naar de gang van zaken in gevangenissen. Volgens woordvoerster Soutendijk is het duidelijk dat de ontsnappingen het gevolg zijn van een te soepele bewaking in de gevangenissen. Bovendien denkt zij dat een onderzoek nodeloos veel tijd kost, waardoor het lang duurt voordat nieuwe maatregelen kunnen worden genomen. De PvdA reageerde terughoudend op het voorstel van de VVD.

Zaterdagmiddag heeft het uren geduurd voordat de Nederlandse politie Duitse en Belgische collega's op de hoogte bracht van de ontsnapping van zes gedetineerden uit de gevangenis de Geerhorst in Sittard.

De woordvoerder van het nieuw gevormde politiedistrict Sittard gaf vanmorgen toe dat alleen korpsen in de directe omgeving van Sittard meteen zijn gealarmeerd. Zelfs de politieregio Noord-Limburg, die aan het district Sittard grenst en waarheen de ontsnapten in een gekaapte auto waren gevlucht, werd pas een half uur na het eerste alarm gewaarschuwd. Er bestaan afspraken tussen de Duitse, Nederlandse en Belgische politie om bij "Euregionaal alarm' de voornaamste verbindingswegen tussen de drie landen af te zetten. Volgens de politiewoordvoerder kan de trage alarmering aan Nederlandse kant te maken hebben met de recente reorganisatie van de Limburgse korpsen, waardoor de procedures nog niet op elkaar zijn afgestemd.

De zes gedetineerden die uit De Geerhorst ontsnapten nadat ze drie bewaarders hadden bedreigd, waren gisteravond nog steeds spoorloos. De twee auto's die zij buitmaakten en waarmee zij vluchtten, zijn evenmin teruggevonden. Ook de gedetineerde die zondagmiddag ontsnapte uit de Hoogeveense strafinrichting De Grittenborgh is nog voortvluchtig.

Een van de gedetineerden die uit De Geerhorst ontsnapte is de 25-jarige E.K., die ervan wordt verdacht in december vorig jaar wachtmeester Iman Klaassen te hebben doodgeschoten bij hotel Residence in Vinkeveen. K. moet daarvoor nog berecht worden. Hij moet ook nog een gevangenisstraf van negen jaar uitzitten wegens een reeks van gewapende overvallen.

Een van zijn medevluchters is de 35-jarige Karel P. die was veroordeeld tot twintig jaar cel wegens zijn betrokkenheid bij de moord begin 1991 op de Rijswijkse orchideeënkweker G. de Graaf.

Verder ontsnapten de 22-jarige Richard S., die in voorarrest zat wegens gijzeling bij een eerdere ontsnapping, de 28-jarige Johannes van der L., die een straf van elf jaar uitzat voor diefstal met geweld en beroving, de 23-jarige Sherwin B., die een straf uitzat van 20 jaar en in voorarrest zat wegens diefstal met geweld en beroving en de 30-jarige Leon B.P., die in voorarrest zat wegens drughandel.