Gevecht om Nevas en Nedufo

Richard Homburg, directeur van het op de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde vastgoedfonds Uni-Invest, wil Nevas en Nedufo overnemen.

Hij overweegt een openbaar bod op beide vastgoedfondsen uit te brengen. Gisterenheeft hij beslag laten leggen op de banktegoeden van beide ondernemingen in verband met een emissie van aandelen Nevas bij dochter Nedufo. Nevas plaatste op 5 maart voor 46,2 miljoen gulden aandelen Nevas bij Nedufo, overeenkomend met 30 procent van de uitstaande aandelen. Volgens Homburg is de emissie illegaal uitgevoerd, zonder toestemming van de effectenbeurs, de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) en De Nederlandsche Bank (DNB). Ook is er geen prospectus uitgegeven.

Volgens Homburg is het een poging om andere grootaandeelhouders buiten de deur te houden. Daartoe behoort ook Uni-Invest, dat over 30 procent van de aandelen in beide fondsen beschikt. Homburg zegt dat tachtig procent van de aandeelhouders zich achter hem scharen, waaronder de eind maart vertrokken Nevas-commissaris R.D. Bakhuizen, die ook over dertig procent van de aandelen beschikt. Volgens Homburg is met de uitgifte van aandelen geen enkel belang gediend. Nevas-directeur drs. P.F.M. Presseisen RA, reageerde verbaasd op de actie van Homburg: “De emissie is netjes aangemeld bij de STE, De Nederlandsche Bank en de beurs die hun goedkeuring hebben verleend.” Presseisen erkent dat er geen prospectus is verschenen, maar - zo verklaart hij - met het beursbestuur is afgesproken dat er een prospectus als bijlage bij het binnenkort te verschijnen jaarverslag zal verschijnen.

Nevas maakte maandag, vlak na de beslaglegging door Uni-Invest, met een persbericht melding van de aandelenuitgifte. Tegelijkertijd werden de resultaten van beide fondsen over 1992 bekend gemaakt. Nevas boekte een winststijging van 5,6 tot 8,7 miljoen gulden. Per aandelencombinatie (één cumulatief preferent aandeel en een gewoon aandeel) steeg het resultaat van 9,01 tot 9,12 gulden.

Het beleggingsresultaat van Nedufo steeg van 1,7 tot 8,9 miljoen gulden. Per participatie daalde het netto resultaat van 11,64 tot 11,44 gulden. Nevas en Nedufo hadden eind 1992 gezamenlijk voor een kleine 200 miljoen gulden aan vastgoedobjecten in de boeken.

Nevas en Nedufo zijn niet de eerste beursfondsen waarop Uni-Invest-directeur Homburg zijn zinnen heeft gezet. Eerder werden achtereenvolgens vastgoedfondsen VHS en Ravast onder vuur genomen. Beide pogingen mislukten.