Eigen inkoop medicijnen ziekenfonds Rotterdam

ROTTERDAM, 6 APRIL. De Stichting Ziekenfonds Rotterdam, waarbij 500.000 verzekerden uit de Rotterdamse regio zijn aangesloten, wil de voortdurende kostenstijging van geneesmiddelenz niet langer accepteren. Zij onderzoekt of het mogelijk is buiten de traditionele distributiekanalen, groothandel en apotheker, om in de behoefte aan geneesmiddelen te voorzien.

Vorig jaar stegen de uitgaven voor farmaceutische hulp bij het ziekenfonds met 17 miljoen gulden tot 183 miljoen gulden, zo blijkt uit het gisteren gepubliceerde jaarverslag. Volgens directeur J.G.J.M. van den Oever is het aanbod dat de farmaceutische branche vorige week deed om de prijzen van medicijnen per 1 juli met 3,5 procent te verlagen “volstrekt onvoldoende”. Hij wil, bij voorkeur samen met apothekers, nagaan of het mogelijk is per indicatiegebied de industrie offertes te laten uitbrengen voor levering van de medicijnen. Van den Oever pleit ook voor meer generieke, merkloze, medicijnen in het pakket: dat aandeel kan worden verdubbeld, ten koste van de duurdere merkartikelen. Hij verwacht dat een daling met twintig tot dertig procent van de prijs voor geneesmiddelen in de regio mogelijk is.

Het ziekenfonds zal ook huisartsen en specialisten vragen minder medicijnen voor te schrijven. In de regio ligt de consumptie van geneesmiddelen aanzienlijk boven het landelijk gemiddelde. Dat komt deels door de aanwezigheid van relatief veel allochtonen in het bestand van het ziekenfonds. Dezen gebruiken, aldus Van den Oever, traditioneel meer medicijnen dan Nederlanders.

Rotterdam moet aantrekkelijker worden voor huisartsen om zich te vestigen of om er een praktijk te blijven uitoefenen. Het ziekenfonds is bezorgd over de schaarste aan huisartsen die in de stad dreigt. Het ziekenfonds wil huisartsen helpen meer praktijken in één gebouw te vestigen, waardoor ze veiliger kunnen werken. In ruil voor onder meer deze faciliteit zouden de huisartsen minder medicijnen moeten voorschrijven.