Drents en Gronings minderheidstalen

GRONINGEN, 6 APRIL. Het Drents en het Gronings moeten worden opgenomen in het Europees Handvest voor Minderheidstalen.

Dat bepleit drs. S. Reker, streektaalfunctionaris Gronings bij de Rijksuniversiteit Groningen. De Noordduitse dialecten zijn al door de regeringen van de Duitse Bundesländer voorgedragen voor opname in het handvest. Hetzelfde zou moeten gelden voor het Drents en het Gronings, maar ook het Stellingwerfs, het Overijssels en het Gelderlands, als dialecten die verwant zijn aan de Duitse dialecten. Volgens Reker houdt "erkenning' van de "streektalen' in dat er een beroep kan worden gedaan op fondsen om de dialecten in stand te houden.