Crisis in bestuurscollege Amsterdam is bezworen

AMSTERDAM, 6 APRIL. De crisis binnen het Amsterdamse bestuurscollege is bezworen. De fractie van de PvdA wist gisteravond haar drie wethouders te bewegen toch mee te werken aan de notitie "Amsterdam naar 2005'.

Eerder hadden de PvdA-wethouders onder leiding van wethouder P. Jonker (economische zaken) geweigerd het stedelijke ontwikkelingsplan te ondersteunen.

De plannen van het college betreffen de ontwikkeling van het openbaar vervoer, de volkshuisvesting en de stadsvernieuwing in de komende jaren. Ze zijn bedoeld als uitgangspunt voor onderhandelingen met het rijk.

Het conflict binnen het bestuurscollege van PvdA, D66, Groen Links en VVD spitste zich toe op de manier waarop de financiering van de plannen aangepakt moet worden.

Wethouder Jonker meende, in tegenstelling tot de rest van het college, dat bij de financiering geen sprake kon zijn van een eigen bijdrage van de gemeente. Ook vond Jonker dat Amsterdam zich beter kan inzetten voor het onderhoud van de bestaande stad dan voor nieuwe projecten als de geplande woonwijk Nieuw-Oost.

De kritiek van wethouder Jonker lokte vorige week vrijdag een felle reactie uit van zijn partijgenoot burgemeester Van Thijn. De laatste zou gesuggereerd hebben dat Jonker kon opstappen als hij zijn mening niet herzag.

Hoewel het verzet van Jonker in kringen van de PvdA aanvankelijk werd gezien als “een solo-actie” sloten ook de wethouders Wildekamp en Genet zich aan bij de bezwaren.

Na een weekeinde van overleg en het fractieberaad gisteravond slikten de PvdA-wethouders alsnog hun bezwaren in. In een verklaring die de fractie deed uitgaan, plaatste de PvdA wel kanttekeningen bij de financiële ruimte van de gemeente in de onderhandelingen met het rijk. De fractie keert zich tegen verdere lastenverzwaring of bezuinigingen.

De bezworen crisis heeft de sfeer tussen de collegepartners - die het afgelopen jaar al werd gekenmerkt door een toenemend wantrouwen - merkbaar verslechterd. Vooral de spanningen tussen de PvdA en Groen Links zijn opgelopen.

“De PvdA creëert tegenstellingen die er niet zijn en ondergraaft op deze manier onze onderhandelingspositie ten opzichte van het rijk”, meent fractievoorzitter L. Platvoet. “Wij staan ook niet op alle punten van de notitie te juichen, maar voor de onderhandelingen is het een goed uitgangspunt.”

Volgens Platvoet bestaat er “een ongelooflijke argwaan” tegenover de PvdA. “Er zijn natuurlijk al eerder geluiden geweest om met zijn drieën verder te gaan, maar dat zou wel een zeer smalle politieke basis worden”, aldus Platvoet die meent dat de collegepartner “op oneigenlijke wijze” alvast begonnen is met de verkiezingsstrijd.

In kringen van D66, volgens opiniepeilingen de PvdA als grootste partij in Amsterdam voorbijgestreefd, heerst grote verwarring over de opstelling van de collegepartner. “Het is niet helemaal duidelijk wat nu eigenlijk het probleem voor de PvdA was”, meent raadslid B. Oranje.

Hij wijst er op dat de nota bestaat uit de plannen voor het nieuwe metronet en de uitbreiding van oostelijk deel van de stad zoals deze eerder door het bestuurscollege naar buiten zijn gebracht. “Daar was iedereen het over eens. De PvdA vaart geen duidelijke koers bij het leggen van prioriteiten voor de infrastructuur”, meent Oranje.

Het college van B en W zou vanmiddag bijeenkomen om de plannen vast te stellen. Naar verwachting zal de notitie in de loop van de week bekend worden gemaakt.