Bisschop Bomers zegt lidmaatschap CDA op

HAARLEM, 6 APRIL. Bisschop Bomers van Haarlem heeft zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd. In een brief aan CDA-partijvoorzitter Van Velzen vraagt Bomers zich af of deze partij nog wel het etiket christelijk kan dragen gezien de uitkomst van het euthanasie-debat en de optstelling van het CDA inzake de wet gelijke behandeling.

Direkte aanleiding voor zijn besluit is een artikel van het CDA-Tweede-Kamerlid T. de Kok in december in deze krant waarin hij inging op een bericht uit Rome dat gehandicapten die niet in staat zijn, een gezin te stichten en te onderhouden, ook geen seksueel verkeer mogen hebben. Maar Bomers noemt ook de euthanasieregeling een heel concreet en buitengewoon ernstig gegeven waarin het door het CDA gevoerde beleid “niet anders dan niet-christelijk” genoemd kan worden. Inzake euthanasie op wilsonbekwamen is volgens Bomers de rechtsstaat principieel aangetast. Ook inzake de wet gelijke behandeling heeft het CDA een beleid voorgestaan dat “zonder meer haaks staat op de christelijke opvattingen”, aldus Bomers. Vorig jaar ontstond er binnen het CDA beroering over de identiteit, nadat partijvoorzitter Van Velzen had gezegd: “Het CDA is geen christelijke partij”. Van Velzen zei dit na aanleiding van het Kamerlidmaatschap voor het CDA van de hindoe B. Ramlal. Premier Lubbers corrigeerde Van Velzen openlijk door het CDA “moeiteloos als christelijke partij” te omschrijven.Een woordvoerder van het CDA zei rond het middaguur het zoals altijd, te betreuren dat iemand zijn lidmaatschap van het CDA opzegt. Hij verwachtte niet dat de reguliere besprekingen die elke vier maanden tussen de partijtop en de bisschoppenconferentie worden gehouden, door de beslissing van Bomers worden geschaad.