Azerbajdzjan vraagt om zitting van V-raad

MOSKOU, 6 APRIL. Azerbajdzjan, dat afgelopen dagen zware militaire verliezen heeft geleden in de oorlog met Armenië om Nagorny Karabach, heeft gisteren om een speciale zitting van de Veiligheidsraad gevraagd. Om de druk op Armenië verder op te voeren heeft Turkije het luchtruim gesloten voor alle vluchten naar Armenië. De Turkse regering steunt het etnisch en taalkundig verwante Azerbajdzjan.

In Ankara werd gisteren ook gemeld dat 47.000 ton graan, deel van een voor Armenië bestemde zending van 100.000 ton, niet wordt geleverd.

De Armeense regering heeft tot nu toe steeds ontkend dat ze betrokken is bij de succesvolle aanvallen van de Armeense "zelfverdedigingseenheden' uit Karabach. Maar ze heeft Azerbajdzjan er gisteren tegelijkertijd van beschuldigd de strijd twee weken geleden zelf te hebben laten oplaaien.

Nadat de Armeense troepen afgelopen zaterdag de Azerbajdzjaanse stad Kelbadzjar en omstreken in het Westen hadden veroverd, hebben ze gisteren hun offensief tegen het zuidelijk gelegen stadje Fizoeli ontketend. Volgens de Azerbajdzjaanse president Abulfaz Elçibey zijn de Armeniërs ertoe overgegaan Fizoeli vanuit de omringende heuvels te bestoken met artillerievuur en raketten. Fizoeli is van strategische betekenis, omdat de Armenië via dit gebied Azerbajdzjan verder kan afsluiten van zijn westelijk van Karabach gelegen gebieden en zo de onsingeling van de christelijke enclave ongedaan kan maken.

Op een persconferentie gisteren in de Azerbajdzjaanse hoofdstad Baku herhaalde Elçibey gisteren dat de Armeense troepen worden bijgestaan door Russische manschappen en Russisch materieel. “Natuurlijk zou ik de houding van de Russische regering willen leren kennen. Maar waarschijnlijk zouden we niet de officiële positie te horen krijgen, doch slechts het standpunt van bepaalde krachten”, aldus de Azerbajdzjaanse president.

Volgens de militaire leiding in Nagorny Karabach is het Armeense offensief van de laatste dagen niet meer dan een reactie op de aanvallen die de christelijke Armeniërs de weken ervoor van de kant van Azerbajdzjaanse troepen te verduren hadden. De Azerbajdzjanen probeerden daarbij hun vorig jaar veroverde stad Latsjin in het zuiden en het gebied rond Mardakert in het noorden van Karabach terug te nemen. Met name Latsjin is voor de Armeniërs van belang omdat ze via deze stad, die gelegen is in de smalle strook die Karabach van Armenië scheidt, “humanitaire hulp” konden doorsluizen.

Het vluchtelingenprobleem in en rond Nagorny Karabach baart inmiddels steeds meer zorgen. Vluchtelingencentra in Azerbajdzjan registreren elke honderden nieuwe vluchtelingen die uit het strijdgebied zijn verdreven. Men vreest dat duizenden Azeri door de barre, met sneeuw bedekte bergen nog onderweg zijn.