VVD wil dat mensen na 65ste kunnen doorwerken

DEN HAAG, 5 APRIL. Het moet werknemers die na hun 65ste willen blijven werken veel eenvoudiger worden gemaakt. Dit bepleitte VVD-leider Bolkestein afgelopen zaterdag ten overstaan van zijn partijraad in Bussum. Een bepaling in het Burgerlijk Wetboek die het verbiedt een arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd, is volgens hem een oplossing.

Bolkestein wees erop dat individuele arbeidscontracten, CAO's en ambtenarenreglementen vaak bepalingen bevatten die het blijven werken op65-jarige leeftijd verbieden. Als ze dat niet doen, zijn zulke bepalingen wel opgenomen via een pensioenreglement. In bedrijven wordt een werknemer dus gedwongen met pensioen te gaan, tenzij hij het met zijn werkgever erover eens is dat doorwerken gewenst is. Voor ambtenaren is doorwerken zelfs dan niet mogelijk. “Ik vraag mij af of deze belemmeringen nog nodig zijn”, zei Bolkestein.

De Rotterdamse hoogleraar prof.dr. Van Maarseveen ondervond deze belemmering vorig jaar aan den lijve toen hij een procedure tegen zijn pensionering bij het ambtenarengerecht verloor. Het gerecht vond dit ontslag niet in strijd met de Grondwet of internationale verdragen over het recht op arbeid.

Een verbodsbepaling in het Burgerlijk Wetboek zou aan de onvrijwillige pensionering een einde kunnen maken, aldus Bolkestein. Hij erkende dat een nadeel hiervan kan zijn dat een werkgever wordt gedwongen slecht functionerende werknemers in dienst te houden. “Dat is uiteraard niet de bedoeling.” Maar de voordelen van een verbodsbepaling zijn volgens de VVD-leider ook duidelijk: meer ruimte voor arbeidsparticipatie van gemotiveerde, oudere werknemers en minder verspilling van kennis en ervaring.

Bolkestein kritiseerde het initiatief-wetsvoorstel van de Tweede-Kamerleden Vreugdenhil (CDA) en Vermeend (PvdA) over de beperking van de vermogensbelasting en de dekking die zij hebben gezocht door de rentegroeifondsen fiscaal aan te slaan. “De koersen van deze fondsen zijn inmiddels gekelderd en alle fiscalisten verwachten dat nog meer mensen naar België zullen vluchten.” De fractieleider van de VVD wees erop dat ook zijn collega Brinkman van het CDA openlijk afstand heeft genomen van het voorstel. “Dit gepruts is niet om aan te zien en schaadt het aanzien van de politiek.”

Volgens Bolkestein wordt Nederland niet meer geregeerd door het kabinet, maar door “fiscale fröbelaars”. Hij doelde hiermee ook op het voorstel van de PvdA-fractie het onderhoud aan de eigen woning aftrekbaar te maken.