Volkskrant krijgt facelift met nieuwe letter en achtste kolom

ROTTERDAM, 5 APRIL. Vanochtend verscheen de Volkskrant in een nieuwe, geheel herziene opmaak. Omdat geprobeerd is een stijlbreuk te voorkomen spreekt men in vakjargon over "re-styling', een begrip dat binnen de grafische vormgeving aan betekenis heeft gewonnen, maar feitelijk is ontleend aan de mode.

In het oog springt de overgang van zeven kolommen - waarop de Volkskrant het patent leek te hebben - naar acht kolommen, waardoor de krantepagina wat meer "kleur' krijgt en het journalistieke tempo wordt verhoogd. De zetbreedte is van 53,5 millimeter gereduceerd tot 47 millimeter (of 11 pica). Deze breedte bevat gemiddeld 33 aanslagen of 5,2 woorden, hetgeen in krantentypografie niet ongebruikelijk is. In het algemeen wordt negen à tien woorden als ideale zetmaat omschreven. Gemiddeld worden per tien regels 3,2 woorden afgebroken; het afbrekings- en uitvulprogramma lijkt dus te voldoen. Slechts incidenteel is een regel uitzonderlijk uitgedreven. Nergens ontstaan "rivieren' van wit, die in het nabije verleden menig krant ontsierden.

Het kolomwit is, in tegenstelling tot het zijwit, niet gewijzigd. Ook de belijning op de pagina is gehandhaafd, met uitzondering van de vette lijn onder de kopregel en het kader rondom de foto's, dat met ingang van vandaag is vervallen.

De vertrouwde kop, die bestaat uit diep zwarte letters en getuigt van een eigenzinnige, doch gedateerde vormopvattig is gekopieerd; vermoedelijk om de lezer niet te vervreemden. Times Europe (Walter Tracey, 1972), de letter waaruit de krant tot voor kort werd gezet is vervangen door twee lettertypen - een kop- en een broodletter - te weten: Madison (Stempel, 1965), die door hoofdredacteur Harry Lockefeer als “frivool” wordt omschreven en Concord of Concorde (Günter Gerhard Lange, 1968). Deze keuze is uitzonderlijk, omdat beide lettertypen voorzover bekend in Nederland nauwelijks populariteit genieten. Concorde wordt zoals alle kranteletters gekenmerkt door een relatief grote x-hoogte en een open, wat versmald letterbeeld. De letter heeft behoorlijke zwarting, maar lijkt wat "schraal' gedrukt.

Concorde werd destijds ondermeer ontwikkeld om de stijlbreuk van de Times New Roman te niet te doen. De romein van de Times New Roman is beïnvloed door voorbeelden uit de zestiende eeuw, terwijl de bron van inspiratie van de vette Times gezocht moet worden onder de strenge classistische letters uit de achtiende eeuw, zoals Bodoni, Didot en Walbaum.