Veel vragen over vergiftiging

BILTHOVEN, 5 APRIL. Vorig jaar heeft het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) bijna 21.000 keer telefonische informatie gegeven na een vermoedelijke vergiftiging.

In 1992 belden 1.885 particulieren het speciale vergiftigings-informatienummer. Het aantal verzoeken om algemene informatie neemt steeds meer toe en bedroeg vorig jaar 2.220 tegen 2.102 in 1991. Dat blijkt uit het vandaag in Bilthoven gepresenteerde jaarverslag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM). Het NVIC verstrekt al sinds 1959 informatie over vergiftigingen.