Twenthe Textiel verwacht daling van omzet

De Textielgroep Twenthe uit Almelo verwacht voor de eerste helft van dit jaar een daling van omzet en resultaat. Voor geheel 1993 geeft de directie in het zaterdag verschenen jaarverslag geen uitspraak.

In het afgelopen jaar daalde de winst van 4,3 miljoen tot 3,9 miljoen gulden of per aandeel van 10,63 tot 9,68 gulden. Het dividend blijft op 3,40 gulden, zij het dat vorig jaar ook een uitkering van 1 gulden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de onderneming werd gedaan.

De omzet verminderde van 141,4 miljoen tot 135,9 miljoen gulden en het bedrijfsresultaat van 9 miljoen tot 8,3 miljoen gulden. De kasstroom (winst plus afschrijvingen) zakte van 8,4 miljoen tot 8,1 miljoen gulden of per aandeel van 20,94 tot 20,29 gulden.

Voor dit jaar staan investeringen van ruim 6 miljoen op het progrqamma vergeleken met kapitaalsuitgaven van 7,6 miljoen gulden in 1992.

De zeven werkmaatschappijen vertoonden een uiteenlopend beeld. De weverij, Wisselink Textiles, boekte vorig jaar een omzetgroei van 2 procent. Nadat in 1991 voor het eerst sinds tien jaar bij deze dochteronderneming een positief resultaat kon worden behaald, werd de stijgende winstlijn vorig jaar doorgetrokken.

Bij Swinkels Interior Textiles steeg het bedrijfsresultaat duidelijk en ook Summerset (tuinmode) sloot het jaar met een hoger resultaat af. Door terughoudendheid in de vraag en lichte prijsdruk vielen de bedrijfsresultaaten van Damai (bedmode) lager uit dan in 1991.

Ook de uitkomsten van Koala Body-Fashion bleven duidelijk achter bij die van het voorgaande jaar. Stilo Print handhaafde haar resultaat, ondanks een daling van de omzet. De werkmaatschappij Twenthe Groep België vergrootte de omzet weer en boekte een positief resultaat.