Scherpere controle op huursubsidie

DEN HAAG, 5 APRIL. De controle op de toekenning van individuele huursubsidie wordt verscherpt.

Juiste inschrijving in het bevolkingsregister zal als subsidievoorwaarde in de wet worden opgenomen. Ook zal de aanvrager van de subsidie de juistheid van bepaalde gegevens moeten kunnen aantonen alvorens hij of zij de subsidie krijgt. Een en ander staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Heerma dat de ministerraad gisteren heeft goedgekeurd. De maatregelen moeten op 1 juli 1994 ingaan.