Regiopolitie Utrecht boos over functies

UTRECHT, 5 APRIL. De politievakbonden hebben grote bezwaren tegen de personele gevolgen van de vorming van de nieuwe politieregio Utrecht. De bonden voeren deze week spoedoverleg met de korpsbeheerder, de Utrechtse burgemeester mr. I. Opstelten, over de positie van een honderdtal politiemensen. Afgelopen zaterdag heeft Opstelten in Soest in aanwezigheid van de ministers Dales (binnenlandse zaken) en Hirsch Ballin (justitie) op feestelijke wijze het nieuwe regiokorps opgericht.

In de reorganisatie van het politiebestel - de grootste bestuurlijke operatie die ooit in Nederland is uitgevoerd - is de Regio Politie Utrecht het eerste grote korps waar veel functies veranderen. In de Utrechtse regio, die loopt van Woerden tot Veenendaal, worden de korpsen van tien gemeenten met het korps van de rijkspolitie samengevoegd. Daarbij zijn 2.500 politiemensen betrokken, van wie er 600 een andere functie of standplaats krijgen. Bij 264 mensen stuitte dat op bezwaren. Een Plaatsings Advies Commissie (PAC), waarin burgemeesters, vakbonden en korpsleiding vertegenwoordigd zijn, adviseerde Opstelten het verzoek van 151 mensen voor een andere functie te honoreren. In slechts 83 gevallen nam Opstelten het advies over, hetgeen weer leidde tot bezwaren bij 22 andere medewerkers, omdat de hun voorgespiegelde functie alsnog naar een ander gaat.

“De mensen van de PAC zijn nu als jokers opzij geschoven. Opstelten heeft zijn eigen mensen in het hemd gezet”, concludeert P. Kruizinga, secretaris van de Algemeen Christelijke Politiebond, die ook namens de andere bonden spreekt. De bonden willen dat Opstelten meer rekening houdt met het PAC-advies.

De bonden hebben ook grote moeite met de haast waarmee het nieuwe regiokorps nu wordt gevormd. “Ik snap niet waarom nu zo uitbundig een feestje wordt gehouden, terwijl de reorganisatie nog niet is voltooid”, aldus Kruizinga.

Woordvoerder W.van Buuren van de Utrechtse politie wijst er op dat nog niet alle dossiers zijn afgehandeld, zodat in enkele gevallen nog een heroverweging mogelijk is. “We houden in ieder geval zo veel mogelijk rekening met de wensen van de mensen. De filosofie is dat we komen tot een zodanig produkt dat de mensen zich veiliger op straat voelen en de medewerkers zich prettiger voelen in de reorganisatie.”