PvdA overweegt eigen wetsvoorstel aftrek van woningonderhoud

DEN HAAG, 5 APRIL. De PvdA-fractie dient zonodig zelf een wetsvoorstel in om werkzaamheden aan de eigen woning fiscaal aftrekbaar te maken. Voorwaarde is dat een potentiële meerderheid in de Tweede Kamer vooraf duidelijk maakt dat zij zo'n voorstel zal steunen.

Dit zei het Kamerlid Melkert vanochtend desgevraagd. Tot nu toe heeft geen enkele andere partij laten weten dat zij het PvdA-plan zal steunen. Vorige week diende Melkert het voorstel van zijn fractie in als voorontwerp van wet met het verzoek aan het kabinet daarop te reageren. Afgelopen vrijdag zei premier Lubbers na afloop van de ministerraad in een voorlopige reactie dat het kabinet niet enthousiast is. Maar het voorstel wordt wel betrokken bij de besprekingen in het kabinet over de bezuinigingen voor volgend jaar.

De PvdA-fractie zal nu, aldus Melkert, eerst afwachten welke bezwaren het kabinet tegen het voorstel zal aanvoeren en of ze hout snijden. “Maar we zullen niet zomaar voor elk bezwaar aan de kant gaan.” De PvdA-fractie kan haar plan als initiatief-wetsvoorstel bij de Tweede Kamer indienen.

Een omstreden punt is of het PvdA-voorstel moet leiden tot een verhoging van het huurwaardeforfait, het bedrag dat huiseigenaren bij hun belastbare inkomen moeten optellen. CDA-staatssecretaris Van Amelsvoort meende vorige week van wel, omdat bij de vaststelling van het (netto-) huurwaardeforfait rekening wordt gehouden met het feit dat onderhoud nu niet aftrekbaar is. De PvdA-fractie denkt verhoging van het huurwaardeforfait op “pragmatische wijze” te kunnen voorkomen: door de eerste duizend gulden niet aftrekbaar te maken en door bovendien materiaalkosten uit te sluiten.

Andere bezwaren die Van Amelsvoort - en ook de CDA-fractie in de Tweede Kamer - tegen het PvdA-plan koesteren, hebben te maken met de fraudegevoeligheid en de uitvoerbaarheid ervan. Melkert vindt dat er snel duidelijkheid moet komen over de kansen van het PvdA-voorstel. “Dit moet ons niet een half jaar gaan bezighouden.” De vrees bestaat dat huiseigenaren werkzaamheden aan de woning opschorten totdat die duidelijkheid er is, ook al moet het wetsvoorstel volgens de PvdA-fractie met terugwerkende kracht tot 1 januari 1993 ingaan.