Ontsnapping van gevangenen splijt coalitie

SITTARD, 5 APRIL. De ontsnapping van zeven gevangenen dit weekeinde heeft geleid tot een meningsverschil tussen de Tweede-Kamerfracties van CDA en PvdA over de bewaking van zware delinquenten. Het CDA pleit voor een scherpere bewaking, een woordvoerder van de PvdA zegt echter te vermoeden dat de recente verharding van het regime in de zogeheten extra beveiligde inrichtingen (EBI's) juist tot een golf van gewelddadige ontsnappingen heeft geleid.

Afgelopen zaterdag ontsnapten zes gevangenen uit de EBI van De Geerhorst in Sittard na gijzeling van drie bewaarders. Rond twee uur 's middags overmeesterden vier gedetineerden, die uit hun cel waren gehaald om te luchten, drie bewaarders door ze glasscherven en een scherpe pen op de hals te zetten. In een recreatieruimte nodigden ze drie andere EBI-gedetineerden uit aan de ontsnapping deel te nemen. Eén van hen weigerde. Het personeel hield zich tijdens de vlucht afzijdig om elk risico voor de gegijzelde collega's te vermijden. Een van de bewakers werd door de gedetineerden in zijn gezicht gekrast.

Eenmaal buiten vluchtten de gedetineerden te voet richting station Sittard en dwongen onderweg een automobilist zijn auto af te staan. In het dorpje Buchten lieten ze de auto achter en kaapten ze op identieke wijze een groene Volvo. In het naburige Roosteren splitste het zestal zich in twee groepjes. De ene groep ging er vandoor in de buitgemaakte Volvo en de andere in een bij een tankstation aan de Belgische grens gestolen Ford Sierra. Het vermoeden bestaat dat de voortvluchtigen de wijk hebben genomen naar België. De zes ontsnapten zaten in voorarrest wegens delicten als gijzeling bij een eerdere ontsnapping en diefstal met geweld en beroving. Een gedetineerde zat in voorarrest voor doodslag, een ander wegens drughandel.

Gistermiddag ontsnapte een 26-jarige gedetineerde uit gevangenis De Grittenborgh in Hoogeveen. Tijdens het maandelijkse bezoekuur zonder toezicht verwisselde hij van kleding met zijn broer, die samen met twee kennissen op bezoek was. De man moest nog tot eind december zitten wegens vuurwapenbezit, openlijke geweldpleging en overtreding van de opiumwet. Volgens een woordvoerder van Justitie is vandaag het voorstel naar de Kamer gestuurd om de straf voor hulp bij ontsnappingen tot vier jaar te verhogen. Thans is twee jaar de maximale straf, onvoldoende om de broer van de onsnapte gedetineerde in voorarrest te houden. Twee jaar geleden onsnapte een gedetineerde op identieke wijze uit huis van bewaring De Schie in Rotterdam.