Nederland doet mee aan bewaking Donau

LUXEMBURG, 5 APRIL. De West-Europese Unie gaat met eigen patrouilleboten en douaniers op de Donau het VN-handelsembargo tegen Servië en Montenegro afdwingen. Daarbij wordt geweld niet uitgesloten. Ook Nederland zal manschappen leveren.

Dit is vanmorgen in Luxemburg besloten tijdens een bijeenkomst van ministers van defensie en van buitenlandse zaken van de WEU. Zes Europese landen zullen samen acht à tien snelle patrouilleboten sturen. De WEU heeft ongeveer 250 tot 300 man personeel toegezegd. De Bondsrepubliek, Italië, Frankrijk, Spanje, Nederland en Luxemburg doen aan de operatie mee. Nederland stuurt 24 tot 28 mensen, vermoedelijk afkomstig van de douane of de marechaussee.

Vanmiddag zou overleg worden gevoerd tussen de ministeries van buitenlandse zaken, defensie en justitie om te zien hoe Nederland kan bijdragen aan de WEU-actie. Omdat de WEU-actie geen militair karakter mag dragen lijkt het de marechaussee niet waarschijnlijk dat zij zal worden gevraagd. De marine heeft geen patrouilleboten voor het toezien op het embargo op de Donau.

Secretaris-generaal W.F. van Eekelen van de WEU zei dat “binnen een week” de eerste manschappen ter plaatse kunnen zijn. Er zouden nog enkele weken overheen gaan voordat de hele operatie loopt. Hij meent dat hiermee alle illegale vervoer over de Donau naar Servië effectief tegengehouden kan worden. Volgens Van Eekelen zal vooral het op deze wijze afbreken van de olietoevoer naar Servië hard aankomen. Het afdwingen van het handelsembargo gebeurt in nauwe samenwerking met Hongarije, Roemenië en Bulgarije en staat onder supervisie van de CVSE, de Conferentie voor veiligheid en samenwerking in Europa. Alleen Hongarije heeft bezwaar tegen gebruik van geweld door bewapend personeel uit Westeuropese landen. “Als daar geweld wordt gebruikt dan is dat dus door de Hongaren”, aldus de WEU-topman.