Kosten van inbraken jaarlijks 2 miljard

DEN HAAG, 5 APRIL. Inbrekers brengen de samenleving jaarlijks bijna 2 miljard gulden schade toe. Dit heeft het Bureau Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) van het ministerie van justitie berekend.

Het gaat hierbij om de bij elkaar opgetelde, geschatte bedragen van de schade toegebracht aan slachtoffers, van politiekosten voor de opsporing, van vervolgingskosten van openbaar ministerie en kosten van de rechterlijke macht, celstraf, reclassering en rechtshulp. De cijfers zijn vandaag gepubliceerd in het tijdschrift SEC over samenleving en criminaliteitspreventie.

In 1991 werden door de rijks- en gemeentepolitie ruim 416.000 processen-verbaal opgemaakt naar aanleiding van diefstallen door middel van braak. Dat was tweemaal zoveel als in 1981. Het ging vooral om inbraken in woningen en auto's. De buit bestond vooral uit geld, sieraden en televisies en video-apparatuur.

De meeste schade - 1.4 miljard gulden - komt volgens Justitie voor rekening van het slachtoffer of de verzekeringsmaatschappij. Het gaat om de waarde van de gestolen goederen en de braakschade. De rest van de kosten komt uiteindelijk voor rekening van de belastingbetaler.

De politie besteedde volgens schattingen van het SIBa elf procent van haar tijd aan de inbraken, wat 435 miljoen gulden kostte. De kosten van de volgende stap in de justitiële keten, waarbij het openbaar ministerie besluit of er al dan niet tot vervolging wordt overgegaan, bedroegen ruim acht miljoen gulden. Daarbij is er van uitgegaan dat OM en rechterlijke macht per jaar 30.000 inbraakzaken afdoen. Het OM deed 70 procent van de zaken zelfstandig af. De rechterlijke macht behandelde 9.000 zaken. Daarvan werden 7.900 zaken door de politierechter en 1.100 zaken door de meervoudige kamer afgedaan. Een deel van de verdachten uit die zaken ging in hoger beroep bij het gerechtshof of eventueel in cassatie.

Alle afdoeningen door de rechterlijke macht samen kostten 5,5 miljoen gulden. Ruim 3.000 verdachten werden uiteindelijk tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf veroordeeld van gemiddeld 109 dagen. De celcapaciteit die daarvoor nodig was kostte bijna 100 miljoen gulden. Daarnaast ging nog ongeveer twaalf miljoen zitten in gefinancierde rechtshulp, reclassering, voorlichting en dienstverlening. In totaal geeft Justitie ruim 125 miljoen gulden per jaar uit aan de vervolging en bestraffing van diefstal door middel van braak.