Hogere winst Bank Bouwnijverheid

De winst van de Bank voor de Bouwnijverheid is vorig jaar met zeven procent gestegen van 18,5 miljoen tot 19,8 miljoen gulden. Dat bedrag wordt geheel aan de reserves toegevoegd die daarmee op 306 miljoen gulden komen. Uit het zaterdag verschenen jaarverslag blijkt verder dat het bedrijfsresultaat toenam van 28,9 miljoen tot 30,9 miljoen en dat aan de reserve algemene risico's (de stroppenpot) evenals vorig jaar 500.000 gulden werd toegevoegd.

De bank verwacht voor dit jaar eenzelfde bedrijfsresultaat als in 1992. Tot nu toe hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die de resultaten over 1993 belangrijk zouden kunnen beïnvloeden.

Tegen de verwachtingen in heeft de bouwproduktie in Nederland zich volgens de bank vorig jaar niet ongunstig ontwikkeld. De totale produktie was met 58 miljard gulden slechts 1 procent kleiner dan in 1991. In de grootste sector, de utiliteitsbouw, verminderde de produktie met 3,5 procent tot 16,5 miljard gulden. De bouw van vrije-sectorwoningen was aanzienlijk hoger, maar de produktie in de sector herstel en verbouwing viel met een daling van 6,5 procent tegen. De bedrijfsresultaten in de bouwnijverheid waren over het algemeen gunstig, terwijl de werkgelegenheid verminderde. Dit blijkt uit een stijging van het aantal werkloze bouwvakkers en een daling van het aantal vacatures.