Communiqué: versterking van stabiliteit

"Tijdens hun ontmoeting in Vancouver van 3 en 4 april hebben president Bill Clinton van de Verenigde Staten van Amerika en president Boris Jeltsin van de Russische Federatie zich verplicht te komen tot een dynamische en effectieve samenwerking die de internationale stabiliteit versterkt.

De twee presidenten keurden een alomvattende strategie van samenwerking goed ten einde democratie, veiligheid en vrede te bevorderen. President Jeltsin onderstreepte zijn krachtige verbondenheid aan het versterken van democratisering, van het rechtsstelsel en van een markteconomie. Terwijl de Verenigde Staten bezig zijn hun eigen economie te versterken heeft president Clinton president Jeltsin verzekerd van actieve Amerikaanse hulp voor het Russische volk nu het zijn zelf gekozen weg naar politieke en economische hervormingen gaat. De presidenten werden het eens over een nieuw pakket van van bilaterale economische programma's en maatregelen om de onmiddellijke menselijke behoeften van Rusland te helpen lenigen en bij te dragen tot de opbouw van noodzakelijke structuren voor een succesvolle overgang naar een markteconomie. Ze erkennen het grote belang van het creëren van gunstige externe voorwaarden waarin de Russische economie haar maximale potentieel tot ontwikkeling kan brengen. In dit verband drukten de presidenten hun vastbeslotenheid uit om toegang tot elkaars markten, samenwerking bij conversie van de defensie-industrie, verwijdering van barrières voor handel en investeringen en hervatting van de Amerikaanse voedselexporten naar Rusland op een stabiele en lange-termijnbasis te bevorderen.' (...)