CDA dringt aan op stringenter beleid gevaarlijke gevangenen

ROTTERDAM, 5 APRIL. Tweede-Kamerlid Van der Burg (CDA) meent dat de gijzelingen van bewakers tijdens ontsnappingen dit weekeinde een nog stringenter regime in de extra beveiligde inrichtingen (EBI's) rechtvaardigen. De PvdA meent echter dat de bewaking juist moet worden verzacht. Woordvoerder Zijlstra (PvdA) signaleert dat de agressie onder gevangenen tegen hun bewakers sinds de vorige herfst toegenomen is.

In september heeft Justitie de directies van de EBI's opdracht gegeven beperkingen op te leggen aan de gedetineerden. Zo is het luchten van gevangenen teruggebracht van een uur tot 45 minuten per dag, is het bezoek zonder toezicht afgeschaft en het aantal telefoontjes met de buitenwereld teruggeschroefd. Een maand later werd directeuren van EBI's bovendien de mogelijkheid geboden om als sprake is van "verhoogd risico' een "minimaal gemeenschapsregime' toe te passen: gedetineerden mogen dan maximaal met zijn tweeën luchten of recreëren. De maatregelen werden genomen naar aanleiding van eerdere gijzelingen.

Kamerlid Zijlstra (PvdA) wijst erop dat sindsdien het aantal ontsnappingen met gijzelingen van bewakingspersoneel sterk is toegenomen. “Dat is geen toeval. Uit gesprekken met EBI-personeel heb ik begrepen dat het regime te ver is doorgeschoten, het wordt steeds minder beheersbaar. Met name de verscherpte bezoek- en telefoonregeling zou daarom kritisch bekeken moeten worden.” Volgens Zijlstra leidt een goede sfeer binnen de inrichtingen tot minder ontsnappingen. Verdere verscherping van het regime is volgens het Kamerlid uitgesloten. “Dan rest alleen nog maar eenzame opsluiting”.

Het CDA dringt naar aanleiding van de recente ontsnappingen aan op een nog stringenter beleid tegenover vluchtgevaarlijke gevangenen. Kamerlid Van der Burg zegt “bedroefd te zijn dat de PvdA wegvlucht van een kritische bekijken van vluchtgevaar” omdat “elke spectaculaire uitbraak het rechtsgevoel van vijftien miljoen Nederlanders schokt”.

Het CDA meent dat ontsnappingen in principe onmogelijk moeten zijn en wil gevangenisdirecteuren nog meer vrijheid geven in het inperken van de rechten van gedetineerden. Van der Burg pleit voor nog minder telefonisch contact met de buitenwereld, zeer grondige visitatie na bezoek en training voor alle bewaarders in het juiste gedrag bij gijzelingen. Ook pleit het Kamerlid voor versnelde bouw van de twee geplande EBI's in Lelystad en Vught. De huidige, kleinschalige EBI's zijn ondergebracht in de huizen van bewaring in Sittard, Hoogeveen, Leeuwarden en Rotterdam.

Staatssecretaris Kosto van justitie “betreurde” gisteren de ontsnappingen “ten zeerste”. “Maar we moeten roeien met de riemen die we hebben”, aldus Kosto. De staatssecretaris stelde echter dat het probleem zal afnemen als de nieuwe EBI's in Vught en Lelystad in gebruik worden genomen. Deze zwaarbewaakte inrichtingen krijgen elk 24 cellen en zijn bestemd voor zeer vluchtgevaarlijke gedetineerden. Door het aanbrengen van een groot aantal sluizen en deuren wordt de vluchtweg van gevangenen bij gijzelingen langer en is de kans groter dat de politie tijdig aanwezig is om ontvluchte gedetineerden te onderscheppen.

Dit jaar zijn volgens een woordvoerder van Justitie 27 gedetineerden ontsnapt. Bij zes uitbraken werden bewakers gegijzeld. In totaal waren daarbij vijftien gedetineerden betrokken. Vorig jaar ontsnapten in totaal 44 gevangenen, waarmee de dalende trend van de voorgaande jaren werd doorgezet. Dertien gedetineerden ontsnapten toen door bewaarders te gijzelen. Uit de EBI in de Geerhorst van Sittard vonden in drie jaar tijd vier geslaagde ontsnappingen plaats. Begin vorig jaar ontsnapten twee langgestrafte gevangenen met hulp van buitenaf via een ladder. Een van hen, een drugbaron uit Colombia, is nog steeds spoorloos.