Brinkman ook tegen kiezen burgemeester

DEN HAAG, 5 APRIL. Het CDA is, net als de VVD, tegen het voorstel om de burgemeester door de gemeenteraad te laten kiezen. L.C. Brinkman, voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, zei gisteren in het televisie-programma Het Capitool nog niet aan zo'n verandering toe te zijn.

Vorige week stelde een adviescommissie voor de Tweede Kamer onder leiding van de Amsterdamse burgemeester Van Thijn voor om het gezag en de herkenbaarheid van het burgemeestersambt te vergroten door de burgemeester niet meer door de Kroon te laten benoemen. Ook de CDAer in de commissie, A. Klink, stelde zich achter dit meerderheidsadvies op om verkiezing door de gemeenteraad mogelijk te maken. De Groningse gedeputeerde Remkes (VVD) wilde in een minderheidsstandpunt òf het oude benoemingenbeleid intact laten, òf kiezen voor een direct door de bevolking gekozen burgmeester.

Eerder had Brinkman deze twee opties ook al voorgesteld in de zogeheten Burgerzaallezing te Rotterdam. Wel was Brinkman het met de commissie-Van Thijn eens dat het lokaal bestuur slagvaardiger moet kunnen optreden. Net als de commissie wil de fractieleider dan ook de mogelijkheid openen om wethouders van buiten de gemeenteraad te laten kiezen. In de huidige opzet zijn die lid van de gemeenteraad.

De Rotterdamse burgemeester A. Peper (PvdA) maakte vanmorgen in het Algemeen Dagblad duidelijk de positieve reactie van zijn partij op het advies-Van Thijn niet te delen. Hij betitelde het advies net als de VVD als een “vlees noch visoplossing”. Hij pleitte voor directe verkiezing van de burgemeester. “Dit voorstel van de commissie-van Thijn is exemplarisch voor het gebrek aan bestuurlijke durf. De commissieleden hebben lekker met elkaar zitten middelen. het advies is een wandelend compromis, heel verwrongen in zijn argumentatie.”